Fasiliteter

Fasiliteter Matpiloten

Studenter ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - KBM, utfører studentøvelser i pilotanlegget for meieri.
 

Om Matpiloten

  • Matpiloten, eller Food Pilot Plant, er Norges største forskningsfabrikk for mat og nasjonalt testannlegg for matproduksjon.  
  • Fabrikken huses av NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Nofima.  
  • Hos NMBU finnes meieri, bryggeri og bioraffineri. Hos Nofima ligger det flere avdelinger av forskningsfabrikken: Kjøtthall, fiskehall, bakeri, frukt- og grønnsakhall og en egen, hermetisk lukket hall for å arbeide med farlige bakterier. 
  • Matpiloten fikk i 2019 millionstøtte fra Forskningsrådet til videre oppgradering av infrastrukturen. 

Forskningsrådet om Matpiloten:

"Food Pilot Plant (Matpiloten) er en etablert forskningsinfrastruktur for matforskning. Nå styrkes arbeidet med bærekraftig matproduksjon og økt produktkvalitet. Infrastrukturen har høy relevans for næringsliv og samfunn, og holder høy internasjonal kvalitet."    

 

For booking og mer informasjon, kontakt:

Senioringeniør

+47 67232555
+47 40921589