Karriereintervju: Forbedringsrådgiver og produksjonsassistent for melk og ost hos TINE

1. Kan du fortelle om din nåværende jobb?  

Jeg jobber som Forbedringsrådgiver & Produksjonsassistent for melk & ost på TINE Meieriet Jæren. TINE er et norsk samvirkeselskap eid av melkeprodusenter som leverer melk til selskapet. Kjernevirksomheten er produksjon og salg av melk, ost og andre meieriprodukter i Norge og utlandet. På TINE Meieriet Jæren produserer vi Jarlsberg, Norvegia, Mozzarella, Brelett, Meierismør, Prim og ulike pulvertyper. 
 
Arbeidshverdagen min er veldig variert. Ingen dager er like, noe som jeg liker veldig godt. Som Forbedringsrådgiver er jeg CIP – ansvarlig for anlegget, der jeg jobber med å optimalisere og validere vask. I tillegg til dette jobber jeg tett opp mot produksjon av ost og sikrer at kvaliteten blir overholdt. Samtidig har jeg hatt muligheten til å delta på ulike prosjekter som oppstart av MES (Manufacturing Execution Systems) og STYRK, som er en del av produksjonssystemet. Dette gjør at min arbeidshverdag består av mange forskjellige oppgaver og utfordringer som jeg synes er spennende. 

2. Hvordan var veien fra videregående til den jobben du har i dag?  

Før jeg kom til NMBU studerte jeg psykologi og arabisk, men fant ut etter to års studie at det ikke var det rette for meg. På videregående gikk jeg realfagslinjen og likte disse fagene veldig godt, og ut ifra dette begynte jeg på sivilingeniør studiet kjemi og bioteknologi på NMBU. I løpet av første året på NMBU pratet jeg med en professor på matvitenskapsstudiet som fortalte om sin jobberfaring og alle mulighetene en hadde med det studiet. Derfor byttet jeg studieprogram til "Matvitenskap - produksjon og utvikling av næringsmidler" og tok en mastergrad. Under studiet syntes jeg det var veldig mange spennende fag og valgte å ta teknologifagene, fisk, kjøtt, alkoholholdige drikker, plante og meieri. Dette var med på å gi meg en bred fagkunnskap innenfor matproduksjonen, noe som har gitt meg en større mulighet til å jobbe i forskjellige bransjer. 
 
Etter studiet begynte jeg som trainee i TINE. Dette var drømmejobben for en som ikke visste hvilken retning en skulle ende opp i. I løpet av trainee-perioden fikk jeg muligheten til å bli kjent med TINEs verdikjede og produksjonsprosesser, som var veldig spennende. Før traniee-perioden var ferdig hadde jeg fått fast jobb på TINE Meieriet Jæren som Forbedringsrådgiver & Produksjonsassistent melk og ost. 

3. Hva kan du si om studentmiljøet på NMBU?  

Studentmiljøet på NMBU er helt fantastisk og inkluderende for både norske og internasjonale studenter. Allerede fra første dag på fadderuka ble jeg kjent med andre studenter på mitt studieprogram og fra andre linjer, og flere av disse er jeg god venn med i dag. NMBU tilbyr både sosiale og faglige foreninger og ulike verv, noe som gir deg som student en rekke muligheter. For meg har det gitt meg et godt og sosialt studiemiljø som var en fin overgang til arbeidslivet med å jobbe selvstendig og samarbeide i et team. 
 
Noe jeg satt veldig pris på var at det var gode muligheter å prate med de ulike professorene under timene og de var lett tilgjengelig hvis man trengte hjelp. Undervisningsopplegget var i klasserom, så det var lav terskel for å rekke opp hånden og starte en diskusjon i timen, sammenlignet med i et auditorium. 
 
I tillegg til dette bidrar NMBU til å møte potensielle arbeidsgivere både gjennom gjesteforelesninger og karrieredager, samt har NMBU et godt karrieresenter som hjelper deg med søknad, CV og intervjutrening. Jeg benyttet karrieresenteret for søknadsskriving og intervjutrening noe som jeg satt veldig pris og anbefaler. 

4. Har du noen råd til kommende studenter?  

Mitt råd er å ta de fagene du har interesse for og ikke vær redd for å prøve noe nytt gjennom verv, jobb eller i en sosial forening. Dette vil uansett se bra ut på CV’en og vise arbeidsgiver at du mestrer å kombinere studier med fritid. 
 
NMBU tilbyr sterk fagkompetanse som er rettet mot fremtidens utfordringer med fokus på bærekraft. Dette er viktig med tanke på fremtidens matproduksjon, og dette gjør at de utdanner fagfolk med god forståelse for mattrygghet, kvalitet og produksjon. Ut ifra dette mener jeg at matvitenskap er godt valg og et fremtidsrettet studie som åpner opp mange spennende dører etter studietiden. 

5. Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med FNs bærekraftsmål?  

TINE SA er et samvirke som eies av 9 140 bønder, der vi jobber med at bøndene skal få høyest mulig liter pris for leverte melk. TINE tror at framtidens vinnere er de som utvikler og produserer produkter og tjenester på en måte som forener globalt samfunns- og miljøansvar med egen lønnsomhet. Samfunnet rundt oss har ulike forventninger til TINE og hvilke ansvar vi har for å bidra til en bærekraftig utvikling. Ut ifra disse forventningene konsentrer vi arbeidet på bærekraft, nærhet og ernæring. Med dette er TINEs visjon «Sammen skaper vi et levende Norge». 

Published 29. oktober 2021 - 14:01 - Updated 8. november 2021 - 9:43