Produksjonstrainee i Orkla Foods Norge

1. Kan du fortelle om din nåværende jobb?

Jeg jobber som produksjonstrainee i Orkla Foods Norge AS, som er en av Norges ledende merkevareleverandører av mat. OFN står bak sterke merkevarer som Toro, Nora, Stabburet og Grandiosa, og i løpet av traineeperioden er man gjerne stasjonert på flere av Orklas fabrikker for å få god innsikt i hele forsyningskjeden. Traineeprogrammet er lagt opp som et ledertreningsprogram, der målet er å bli godt kjent med fabrikkene, og å utvikle seg som leder i selskapet.

Etter min mening er stillingen som trainee selveste drømmejobben. Jeg får delta i - og lede ulike prosjekter, og på den måten ha en variert, spennende, og lærerik arbeidshverdag. Prosjektarbeid gir meg mulighet til å jobbe på tvers av avdelinger, og dermed få en god forståelse av hvordan ulike prosesser henger sammen. Prosjektene berører også en rekke ulike fagområder hvor jeg får brukt min kompetanse, samtidig som jeg lærer noe nytt hver eneste dag. I år er jeg stasjonert på Toro-fabrikken like utenfor Bergen, og akkurat nå jobber jeg med svinn-analyser, optimalisering av vareflyt, og implementering av et nytt, digitalt system for instrukser og prosedyrer. Det er utrolig gøy og motiverende å få jobbe med mat, og å kunne bidra til å opprettholde produksjonslønnsomhet, stadig utvikling, og høy kvalitet i maten vi produserer og måten vi produserer på.

2. Hvordan var veien fra videregående til den jobben du har i dag?

På videregående var jeg generelt mer interessert i samfunnsvitenskapelige fag enn i realfag, men jeg hadde det klart for meg at jeg ønsket å jobbe med mat. De yrkesveiene det ble naturlig for meg å vurdere krevde realfagskompetanse, og da jeg var i gang, likte jeg særlig godt kjemi og biologi. Ideen om å drive med egen forskning dro meg i retning av Ås, som kunne tilby studieprogrammet matvitenskap.

Da jeg leste meg opp om emnene som lå i utdanningsplanen, tenkte jeg at matvitenskap var som skreddersydd for meg. Programmet tar for seg mange ulike fagområder innen mat og matproduksjon, som for eksempel biokjemi, mikrobiologi, matsikkerhet og selvforsyning, prosessteknologi med typiske ingeniørfag, og flere produksjonsfag. Dette gir et bilde av hvor mye forskjellig man kan jobbe med etter endt master, om det så er forskning, produktutvikling, kvalitetsledelse, produksjonsledelse, eller annet type ledelse innen matindustri. Som universitet har NMBU også et bredt fokus på bærekraft, noe som på mange måter forente mine interesser for samfunnsvitenskapelige fag og realfag.

Ved siden av studiene opparbeidet jeg meg relevant arbeidserfaring fra matindustrien og ulike forskningsprosjekter, og drømmen var å kunne kombinere forskning, produksjon, og ledelse i en fremtidig jobb.

Som produksjonstrainee får jeg mulighet til å dykke ned i produksjonsrelaterte problemstillinger, der mange prosjekter blir som en forskningsarena hvor vi leter etter årsaker, og prøver ut løsninger. Stillingen som trainee i Orkla stod dermed øverst på ønskelisten da jeg skulle søke jobb.

3. Hva kan du si om studentmiljøet på NMBU?

Ås er kjent for sitt gode og unike studentmiljø, og det er ikke uten grunn. På NMBU finnes det mange ulike sport- og idrettslag, studentforeninger og organisasjoner. Det er med andre ord noe for alle! Selv var jeg med i Ingeniører Uten Grenser (IUG), der vi arrangerte faglige seminarer og workshops, i tillegg til interne, sosiale arrangementer som hytteturer, julebord og temafester. Ellers var både fadderukene og UKA store høydepunkt i løpet av studietiden på Ås.

Når det gjelder selve fagmiljøet, har NMBU utrolig mange gode og dyktige professorer. Det var tydelig at mine forelesere ønsket at vi skulle lykkes, og jeg opplevde generelt at terskelen var lav for å stille spørsmål og å be om råd. Jeg må også legge til at det foregår mye spennende forskning på universitetet, som mange av mine forelesere var flinke til å formidle videre til oss studenter. Dette har helt klart styrket min interesse for bærekraftig matproduksjon!

4. Har du noen råd til kommende studenter?

Følg interessene dine! Både når du skal velge studieprogram og underveis i studiet. Interesse gir et godt grunnlag for å trives både som student og i en fremtidig jobb, noe jeg også vil påstå er viktig for å bli god i jobben! For mange av studieprogrammene ved NMBU er det rom for å ta emner som i utgangspunktet ikke ligger inne i planen, og man kan ta såkalte blokkfag. Det er også vanlig å kunne velge en utdypende studieretning, og i mitt tilfelle ble det produksjon og utvikling av næringsmidler.

Mitt tips er å tørre å ta sjanser, og å være fremoverlent! Delta gjerne på stands eller i prosjekter i regi av universitetet dersom du får muligheten. På den måten vil du kunne få kartlagt egne interesseområder, og ikke minst skaffe deg relevant erfaring i løpet av studietiden.

5. Hvordan bidrar jobben din i arbeidet med FNs bærekraftsmål?

I Orkla er det høy ansvarsbevissthet når det gjelder klima, miljø og bærekraft. Nylig ble vi rangert blant de beste i verden på klimaledelse, noe som motiverer til å jobbe enda hardere for å oppnå målene vi har satt oss. Det jobbes aktivt med flere konkrete mål gjennom hele verdikjeden, der de fem hovedtemaene for arbeidet er ernæring og helse, mattrygghet, ansvarlige innkjøp, miljø, og omtanke for mennesker og samfunn. Temaene berører flere av FNs bærekraftsmål, og frem mot 2025 har vi blant annet mål om å redusere eget vann- og energiforbruk med 30 %, - avfall og svinn med 50 %, og klimagassutslipp med 60 % (2014 som basisår).

Vi jobber også med å utvikle produkter og emballasje med redusert klimapåvirkning, og med å bidra til å gjøre det enklere å ta klimasmarte valg. I Toro har dette arbeidet blant annet resultert i «Klodemerket», som er en klimamerking av produkter med lavt klimaavtrykk (under 0,8 kg CO2-ekvivalenter). Ellers jobbes det mye med konkrete tiltak for å redusere, gjenvinne eller resirkulere svinn i fabrikken, noe jeg er heldig å få være med på. Å kutte svinn er lønnsomt for oss, og ikke minst viktig for miljøet.

Published 21. desember 2020 - 9:15 - Updated 7. januar 2021 - 12:27