Rådgiver ved Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet (DSA)

1. Kan du fortelle om din nåværende jobb?  

 Jeg jobber som rådgiver ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) på Østerås i Bærum. DSA er en fag- og forvaltningsmyndighet for strålevern og atomsikkerhet som bland annet arbeider for å redusere negative følger av stråling, både naturlig stråling og radioaktiv forurensing i miljøet.

Som rådgiver i seksjon for forurensing og dekommisjonering, består arbeidsdagen min i hovedsak av forvaltning av radioaktiv forurensing og radioaktivt avfall. Arbeidsoppgavene går blant annet ut på å gi tillatelser og godkjenne søknader om radioaktive utslipp. Søknadene kommer fra flere ulike sektorer, som for eksempel sykehus, industri, forskning og petroleumsvirksomheter. I tillegg ser jeg til at virksomhetene følger de tillatelsene de har fått, og at dette gjøres for eksempel via årlig rapportering og tilsyn. Mine arbeidsoppgaver inkluderer også vurdering av miljøovervåkningsprogrammer, miljøkonsekvenser og utslippsreduserende målinger.

Det å jobbe for DSA innebærer en variert hverdag som aldri blir kjedelig. Det er alltid nye saker å lære seg og jobben oppleves som både utviklende og meningsfylt. 

2. Hvordan var veien fra videregående til den jobben du har i dag?  

Jeg ville ha en hverdag der jeg kunne kombinere kunnskap med praktiske oppgaver. Det tok meg 7 år etter videregående å finne ut hva jeg egentlig ville drive med resten av livet. Jeg har ikke angret ett sekund etter at jeg begynte å studere til sivilingeniør i kjemi og bioteknologi ved NMBU, etter anbefalinger fra tidligere studenter. Allerede i tredje undervisningstimen på utdannelsen visste jeg at jeg ville jobbe med radiokjemi. Det var i emnet MINA200 Forurensing – miljø at jeg for første gang lærte om radioaktiv forurensing. Da tenkte jeg at det er jo akkurat dette jeg vil jobbe med! Derfor var kurs som Radiokjemi (KJM350) og Miljøgifter og økotoksikologi (FMI310) mine favoritter, som har gitt meg et godt grunnlag for det arbeidet jeg gjør på DSA.

Det finnes så utrolig mange ulike veier å ta etter å ha studert disse fagene. Alt fra produktutvikler og kjemikalieprodusent, til forvaltning og miljørådgivning. De fleste industrier innen jord, vind og vann er relevante.

3. Hva kan du si om studentmiljøet på NMBU?  

Jeg kjente alltid på at veien til forelesere, studieveiledere og andre som jobber på NMBU er veldig kort. De var alltid der når jeg hadde spørsmål, tanker, ris eller ros. I tillegg finnes det mange muligheter for å engasjere seg på fritiden med flere sosiale og/eller faglige foreninger. I tillegg har NMBU et så vakkert campus i herlig miljø at togturen til og fra Oslo blir veldig verdt det.

4. Har du noen råd til kommende studenter?  

Som student i siving-programmet på kjemi og bioteknologi på NMBU får du veldig bred erfaring fra laboratoriearbeid. Det er nyttig for å lære seg hva man selv synes er morsomst, og det er høyt ettertraktet på mange arbeidsplasser. Om ikke laboratoriearbeid står øverst på listen finnes det mange andre muligheter, du må ikke jobbe på lab etter studiene. Du kan forme utdannelsen din etter det du synes er interessant for å få maksimalt ut av dine fem år på universitetet.

Det er så mange interessante kurs å ta på NMBU at jeg skulle ønske jeg kunne være student i mange år til!

5. Hvordan bidrar du/jobben din/arbeidsplassen din i arbeidet med FNs bærekraftsmål?  

Gjennom å arbeid for å redusere de negative følgene av stråling for livet både på land og i vann, bidrar DSA automatisk til FNs bærekraftsmål. I tillegg bidrar arbeidet til DSA til å redusere og kontrollere utslipp av radioaktivitet til både luft og vann, hvilket bidrar til bedre helse.

Published 8. november 2021 - 14:50 - Updated 8. november 2021 - 14:50