Hva ønsker prosjektet å oppnå?

Prosjektet fokuserer på å fremskaffe vitenskapelig kunnskap for å kunne fremstille storfekjøtt av beste ernæringskvalitet.

Hva ønsker prosjektet å oppnå?

Foto
Håkon Sparre
Bedre kjøtt
først er det behov for å kartlegge dagens variasjon i sammensetning av kommersielt storfekjøtt. Dette vil en gjøre ved å måle variasjon i fettsyresammensetning, mineraler, vitaminer samt utvalgte pro- og antioksidanter.

Et utvalg av kjøttprøver med stor ernæringsmessig kontrast, samt relevante kontrollprøver, vil bli benyttet som fôr til en type mus hvor tarmkreft lett induseres (APCmin-musen). Det vil etterstrebes at musene når endepunktet, dvs. tarmkreft, i fôringsforsøkene.

Resultatene fra fôringsforsøkene med musene, i kombinasjon med hva som er verdens kunnskapsfront, vil bli benyttet til å velge fôr til storfe med potensial for å gi en bedre sammensetning av storfekjøtt. Kjøttet som fremkommer etter en antatt forbedret fôring, vil bli validert i musemodellen. I tillegg vil kjøttet bli gitt til frivillige deltakere i en intervensjonsstudie.

Reviderte råd?
Et utvalg av kjøttet vil bli undersøkt i en in vitro-fordøyelse- og fermenteringsmodell for å identifisere kjøtt og kjøttkomponenter som potensielt kan være karsinogene. Resultatet fra in vitro-modellen vil bli samholdt med resultatene fra musemodellen. Prosjektet fokuserer primært på peroksiderings- og nitroseringshypotesen, men vil også ha noe aktivitet på hypotesen om at sammensetningen av bakteriefloraen kan medvirke til tarmkreft. Utfordringen i prosjektet er primært knyttet til å få store nok utslag i de analysemodeller som er valgt i løpet av den tiden en har til forsøkene. Det mest optimistiske suksesskriteriet vil være reviderte råd til kjøttbransjen angående fôring og slaktetidspunkt.

Økt kunnskap
Prosjektet har et sterkt fokus på å etablere mer kunnskap i Norge om kjøtt og helse. Derfor har prosjektet en større andel (>10 %) av prosjektet avsatt til å arrangere et internasjonalt arbeidsmøte, kontinuerlig oppdatering av norske interessegrupper og for å etablere en varig komité som kan gi lokale råd til bønder/forbrukere, industri samt våre nasjonale helsemyndigheter.

Published 14. oktober 2014 - 14:02 - Updated 28. november 2016 - 12:37