Nitrogen-gruppen ved NMBU

Grunnleggende forskning

Denitrifiserende organismer kan respirere både aerobt (oksygenopptak) og anaerobt (denitrifikasjon), og er en viktig funksjonell gruppe i jord, sediment og slam: de produserer N2O (lystgass), men de bærer også naturens eneste enzym som kan redusere denne farlige klimagassen til harmløst N2.

Vår forskning avdekker hvordan denitrifiserende bakterier takler fluktuasjoner i oksygentilgang ved å regulere genuttrykket og metabolismen, og hvordan dette påvirker deres produksjon av lystgass og andre mellomprodukter som nitritt og nitrogenoksyd. Vi forsker på hvordan organismene påvirkes av sult (mangel på karbonsubstrater) og lav pH, faktorer som de ofte møter i naturen.

Klimarelevant landbruksforskning

Vi «tar med oss» den grunnleggende kunnskapen inn i våre undersøkelser av mikrobiota og metabolisme i jord generelt, og landbruksjord i særdeleshet. Vårt mål er å finne metoder for å redusere utslipp av N2O fra dyrket jord, for dermed å redusere klimapådrivet fra matproduksjonen.

Futurismer

I nær fremtid vil mennesker produsere mikrobielt protein til fôr, basert på trevirke, naturgass eller hydrogen. Anaerobt respirerende bakterier er egnet for slik produksjon, og vi er i ferd med å utvikle slike prosesser.    

Relatert innhold
Erter, bønner og bakteriar et opp klimagassar

Erter, bønner og bakteriar et opp klimagassar

Med dei rette bakteriane i jorda kan kløver, erter og bønner eta opp klimagassane. NMBU-professor Åsa Frostegård har funne ut dei beste kombinasjonane for å bli kvitt lystgass frå landbruket. 

Har funnet organismer som reduserer klimagassutslipp fra jord

Har funnet organismer som reduserer klimagassutslipp fra jord

Utslippet av lystgass (N2O) fra jord utgjør cirka én tredel av landbrukets totale klimapådriv, og må reduseres hvis vi skal nå målet om et klimasmart landbruk. Det er lettere sagt enn gjort, fordi N2O-utslippet reguleres av jordens mikroflora, som er ekstremt vanskelig å regulere.

Vil bruke bakterier til å produsere dyrefôr, medisiner og plast

Vil bruke bakterier til å produsere dyrefôr, medisiner og plast

En ny metode for å bruke bakterier til å produsere alt fra plast til dyrefôr er på trappene hos NMBU. – Dette er rett og slett en helt ny oppfinnelse, sier forsker og prosjektleder Linda Bergaust.

En glad miljøhistorie om kloakk og lystgass

En glad miljøhistorie om kloakk og lystgass

Lystgass er en klimagass som er 300 ganger sterkere enn CO2. Utslippene skyldes i hovedsak bruk av kunstgjødsel. Kjell Rune Jonassen skriver doktorgrad om bakterier som kan tilføres jord for å redusere utslippet av lysgass.

Published 22. august 2021 - 15:42 - Updated 9. september 2021 - 10:41