Mikrobiell økologi og fysiologi (MEP)

Ved forskningsgruppen Mikrobiell økologi og fysiologi (MEP) arbeider vi med ulike aspekter av miljømikrobiologi og mikrobiell økologi. Mye av vår forskning knytter seg til bakterier som er involvert i biogeokjemiske prosesser hvor nitrogen blir omdannet i ulike former. Vi dekker hele skalaen "fra molekyler til komplekse mikrobielle konsortier (mikrobiomer) i jord og andre økosystemer. Vi er spesielt interessert i bakterier som kan leve ved anaerob respirasjon, hvor de skifter mellom å "puste" oksygen til å puste ulike nitrogenforbindelser, f eks nitrat. Dette kan lede til utslipp av lystgass, en av de tre værste klimagassene. Vår forskning dreier seg om å forstå hvordan bakteriene regulerer lystgassutslippene, fremfor alt fra jord, og vi har lovende resultater på nyskapende metoder for å minke utslippene ved å manipulere de mikrobielle konsortiene i jorden. En annen spennende oppdagelse er at nitrat-reduserende bakterier kan brukes for å produsere protein ("single-cell protein"). Vår prosjektportefølge inneholder både grunnforsknings- og anvendte prosjekter og vi har et stort internasjonalt forskningsnettverk i Europa, USA, Nya Zealand og Kina, og tett samarbeid med industri. Ta gjerne en titt på våre prosjekter under flagget!

Noen forskningsspørsmål vi jobber med:

  • Hvordan kan vi øke mengden klimagass-spisende bakterier i jord?
  • Hvordan kan vi bruke bakterier til produksjon av proteiner for mat og fôr?
  • Hvordan kan bakterier brukes effektivt i vannrenseanlegg?

Professor i mykologi, Ida Skaar er tilsatt hos oss i en 20% stilling og flytter vår horisont forbi prokaryotene.

 For engelsk versjon og oversikt over tema for Masteroppgaver, se her

Forskningsgruppen Mikrobiell økologi og fysiologi (MEP) arbeider med ulike aspekter av miljømikrobiologi og mikrobiell økologi. Mye av forskningen knytter seg til bakterier som er involvert i biogeokjemiske prosesser hvor nitrogen blir omdannet i ulike former.

Foto
Pawel Lycus

Relatert innhold
Erter, bønner og bakteriar et opp klimagassar

Erter, bønner og bakteriar et opp klimagassar

Med dei rette bakteriane i jorda kan kløver, erter og bønner eta opp klimagassane. NMBU-professor Åsa Frostegård har funne ut dei beste kombinasjonane for å bli kvitt lystgass frå landbruket. 

Vil bruke bakterier til å produsere dyrefôr, medisiner og plast

Vil bruke bakterier til å produsere dyrefôr, medisiner og plast

En ny metode for å bruke bakterier til å produsere alt fra plast til dyrefôr er på trappene hos NMBU. – Dette er rett og slett en helt ny oppfinnelse, sier forsker og prosjektleder Linda Bergaust.

To nye forskertalenter og seks nye forskerprosjekt

To nye forskertalenter og seks nye forskerprosjekt

Norges forskningsråd deler ut midler til forskerprosjekter i juni. NMBU gratulerer de to utvalgte forskertalentene Marie Saitou og Tina Rise Tuveng. Det skal også forskes på skatteparadiser, bakterier, planters frøutvikling, melkeku, laks og reseptorer mot parasitter.

Published 1. januar 2012 - 18:00 - Updated 14. desember 2021 - 11:51