Bioinformatikk & anvendt statistikk (BIAS)

Som samfunn generer vi mer og mer data, i en hastighet som aldri er sett før i menneskets historie. Samtidig blir disse dataene stadig mer ustrukturerte. Dette betyr at det er et økende behov for mennesker som kan tolke og analyser store datasett, og forskning innen feltet.

Bioinformatikk og anvendt statistikk er nødvendig for å systematisere, tolke og analysere store datamengder. Bioinformatikk kombinerer de matematiske og biologiske fagområdene, for å fokusere på biologiske spørsmål. Anvendt statistikk legger vekt på de matematiske og statistiske fagområdene, og ser på analysemetoder.

Forskningsområdene våre i BIAS-gruppen inkluderer:

  • metakognisjon og undervisning i statistikk,
  • mikrobiell genomikk,
  • nettverksbasert genomikk,
  • statistiske metoder i rettsmedisinsk genetikk og
  • systembiologi.

Vi samarbeider med et bredt spekter av partnere og forskningsinstitutter, både i Norge og internasjonalt.

Eksempler på områder vi forsker på:

 

Metakognisjon og undervisning i statistikk 

Det er utfordrende å undervise i statistikk for en mangfoldig mengde studenter, som er påmeldt ved NMBU for å studere alt annet enn statistikk. Hvordan kan vi møte dem og motivere dem bedre?

Prosjekter: Metakognisjon - personlighetsbasert læring, digitale tverrfaglige undervisningsmetoder, vendt klasserom, prosjektbasert statistikk

Kontakt: Kathrine Frey Frøslie og Hilde Vinje

Les mer (lenke til side på engelsk)


Mikrobiell genomikk

Moderne sekvenseringsteknologi har åpnet øynene for bakterienes verden, en verden som i stor grad var ukjent for bare ett tiår siden. Helgenomsekvensering genererer store mengder data, bioinformatikere og statistikere kan bidra ved å gi mening til dataen.

Ved å studere mikrobielle genomer, kan vi forstå hvordan bakterier endrer seg og utvikler seg, og hvilken rolle genetikk spiller i egenskapene de uttrykker. Dette kan føre til bedre metoder for å bremse utbrudd av smittsomme sykdommer, eller potensielt gi næring til de gunstige bakteriene i tarmen.

Prosjekter: Metagenomdata i rettsmedisiner, Redusert metagenom-sekvensering

Kontakt: Lars Snipen

Les mer (lenke til side på engelsk)
 

Nettverksbasert genomikk

Vi utvikler nettverksbaserte metoder for komparativ regulomikk, system-genetikk, evolusjonsstudier, og analyse av verts-mikrobiota interaksjoner.

 Prosjekter: EVOTREE, Regulatorisk evolusjon i salmonider, Komparativ transkriptomikk i temperert gress, Verts-mikrobielle interaksjoner og holo-genomikk.

Kontakt: Torgeir R. Hvidsten

Les mer (lenke til side på engelsk)


Statistiske metoder i rettsmedisinsk genetikk

Vi vurderer statistisk verdien av DNA som rettsmedisinske bevis i en juridisk kontekst. Vi utvikler metoder og programvare for rettsmedisinske genetikk. Vårt hovedmål er å forstå det genetiske slektskapet til to eller flere DNA-prøver, for eksempel i farskapssaker og identifisering av katastrofeoffer. Vår tilgjengelige programvare inkluderer FamiliasFamLink og FamLinkX

Prosjekter: FamiliasEuroforgen-NoE

Kontakt: Thore Egeland

Les mer (lenke til side på engelsk)

 

Systembiologi

Vi oversetter biologiske interaksjoner i tall og ligninger for å utlede ny innsikt. I systembiologi oversetter vi eksisterende biologisk kunnskap til antall og ligninger. På denne måten bruker vi datasimuleringer og reglene for matematikk for å få ny innsikt for å ta bedre beslutninger på tvers av en rekke bruksområder - for eksempel pasientbehandling, matproduksjon og styring av naturressurser.

Prosjekter: Den digitale laksen (DigiSal)

Kontakt: Jon Olav Vik

Les mer (lenke til side på engelsk)  

Relatert innhold
Nyskapande samarbeid for meir berekraftig oppdrett

Nyskapande samarbeid for meir berekraftig oppdrett

Ei ny arbeidsgruppe som består av industriselskap, forskarar og innovasjonsklynger skal vidareutvikla ein kunnskapsbase med digitale modellar av laksekroppen. På sikt kan det gi ei meir berekraftig oppdrettsnæring.

NMBU-statistiker klar for utstilling i Danmark med strikket koronakunst

NMBU-statistiker klar for utstilling i Danmark med strikket koronakunst

Strikketøyet tar over der regnearket ikke klarer å vise virkeligheten godt nok. Kathrine Frey Frøslie strikker statistikk. Nå skal hun stille ut på korona-kunstutstilling i Danmark.

Published 24. juni 2021 - 10:28 - Updated 17. september 2021 - 9:05