MA - Naturstoffkjemi og organisk analyse

Enzymologi og CO2 fangst 

Er du nysgjerrig på hvordan enzymer virker, og har du lyst til å være med på å utvikle nye spennende enzymer? Ved å kombinere molekylærbiologiske og biokjemiske metoder, strukturbiologi og beregningsorientert kjemi kan vi danne oss et bilde av hvordan enzymer ser ut i rommet og hvordan de fungerer på atom og elektronnivå. Du vil for eksempel kunne jobbe med å utvikle enzymer som kan redusere CO2 til enkle karbonskjeletter som videre kan brukes til å lage kjemikalier i industri eller gjøre fotosyntetiske organismer mer effektive. Kontaktperson: Åsmund Kjendseth 

Utvikling av nye enzymteknologier 

Vi har et hovedprosjekt hvor vi ønsker å forstå hvordan enzymer degraderer forskjellige polysakkarider og et annet hvor vi studerer hvordan enzymer kan bryte ned NOx-gasser for å hindre utslipp av klimagasser. Kunnskapen vi har om enzymene vi studerer gjør at vi kan endre på disse slik at de kan katalysere ny type gunstig kjemi. Dette inkluderer enzymatisk konvertering av naturstoffer til produkter av verdi. Sentralt hos oss er å utvikle en bærekraftig bioteknologi. Du vil få mulighet til å lære protein uttrykk og rensing, seteretted mutagenese, kloning, viktige analytiske teknikker og interessant anvendelse av kinetikk og termodynamikk om du ønsker det. Kontaktperson: Morten Sørlie 

Masteroppgave innen organisk analyse

Analytisk kjemi har vel egentlig ikke vært viktigere noensinne enn det det er i dag. Med så mye forbruk av ting og tang blir det bare mer og mer av forurensning i alt som finnes på denne kloden som vi mennesker lever på i dag. For å kunne finne ut hva som finnes i luft, vann og gjord så er det viktig med gode pålitelige analysemetoder. Men vi må også kunne analysere hva som finnes i matvarer, drikker og ikke minst hva som finnes i oss mennesker. Noe av det som vi ikke setter pris på er at vi mennesker inneholder forurensninger av ymse slag, som f.eks. mikroplast eller farlige miljøgifter som kan påvirke både arvestoffer og helsen våres.

Optimalisering av ekstraksjon av lipider fra næringsmidler

Det skal undersøkes hva slags betingelser som påvirker lipidekstraksjon både mht total mengde ekstrahert, men også variasjoner av lipidsammensetning. Det vil være aktuelt å se på total fettsyreprofil og FAME fra forskjellige ekstrakter som er separert på SPE-robot. I oppgaven er det viktig å ha fokus på både bærekraftig kjemi og den digitale kjemien. Kontaktperson: Dag Ekeberg

Shoutgun ESI-MS av acylgliserider

Det skal etableres en analysemtode der vi analyserer mangfoldet av triacylglyserider i feks melkefett men også forskjellige oljer. Instrumentet som skal brukes er et massespektrometer med elektroinisering, ESI. I oppgaven er det viktig å ha fokus på både bærekraftig kjemi og den digitale kjemien. Kontaktperson: Dag Ekeberg

Lipider i larver 

Er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt med larveprodusenter fra ett inovativt firma på østlandet. Oppghaven innebærer å se på lipidinnholdet i slike produkter med tanke på ernæringsverider. En student starter på denne oppgaven H22, men det vil kunne være at denne oppgaven utvides slik at man kan byge videre på de resultater som nå fås. Kontaktperson: Dag Ekeberg

ESI-MS(/MS) av nøytrale lipider 

Dette er en spennende metodeutviklingsoppgave som innebærer å identifisere strukturen til en rekke forskjellige typer nøytrale lipider. Metoden skal benyttes på fordøyde meieriprodukter samt fordøyde meieriprodukter og er en tverrfaglig oppgave. Kontaktperson: Dag Ekeberg

Quorum-sensende molekyler ved bruk av LC-ESI-MS/MS evt direct infusion ESI-MS/MS

Metodeutvikling for å kunne identifisere og kvantifisere diverse quorumsensende molekyler ved bruk av LCMS. Denne oppgvaen er det en student som har startet på, men som vi muligen skal bygge videre på. Kontaktperson: Dag Ekeberg

Remediation strategies for pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in advances sewage treatment 

 In collaboration with REALTEK, the remediation and retention properties for selected PPCPs in the experimental NMBU sewage treatment plant will be investigated. A variety of treatment technologies including active charcoal and algae l will be examined. The process effectivity will be monitored with modern analytical methods. The applicability as well as the possibility for up-scale into full scale treatment facilities will be assessed. Kontaktperson: Roland Kallenborn 

Remediation strategies for pol- and perfluoroalkyl substances (PFASs) in advances sewage treatment 

In collaboration with RealTek, the remediation and retention properties for selected PFASs in the experimental NMBU sewage treatment plant will be investigated. A variety of treatment technologies including active charcoal and algae l will be examined. The process effectivity will be monitored with modern analytical methods. The applicability as well as the possibility for up-scale into full scale treatment facilities will be assessed. Kontaktperson: Roland Kallenborn 

Characterization and detection of ultra-short chain PFASs (C1-C4) in aqueous samples 

The already established analytical methods for trace level detection of PFASs will be extended with focus on ultra-short chain PFASs. Earlier reports indicate that these compounds are present in considerable samples in ambient water as well as in drinking water. The new extended method will be applied for surface water as well as treated drinking water samples. Kontaktperson: Roland Kallenborn 

Identification of novel PFASs in food processing and packaging 

By combining non-target analysis with target screening strategies new PFASs will be investigated in food processing and packaging. A well-established method covering ca. 40 legacy PFASs will the point of departure. Both high resolution LC/MS and GC/MS methods will be applied for the screening of new PFASs in the samples. This project will be conducted in collaboration with the Veterinary faculty. Kontaktperson: Roland Kallenborn 

Volatile organic compounds (VOCs) from wooden surfaces  

A new extended method will be developed and applied for identification and characterization of relevant VOCs in indoor air environments. Non-target analytical strategies will be applied for the identification of unknown relevant VOCs. Climate chamber exposure experiments will be conducted for investigating temperature and humidity related emission properties. This project will be conducted in collaboration with MiNa. Kontaktperson: Roland Kallenborn 

Micro- and nanoplastics in agricultural soil 

A recently analytical method applying pyrolysis-GC/MS will be extended and applied for the detection of relevant organic polymer residues in agricultural soil. The presence of MN-plastic will be examined in soils used for different Agricultural production processes (husbandry, corn production, wood production etc.). Pyr-GC/MS methods will be used and compared with spectroscopic methods (mFTIR, RAMAN). Kontaktperson: Roland Kallenborn 

 

Masteroppgaver innen organisk syntese 

Naturprodukter av alle slag isoleres i en jevn strøm. Mange av disse viser seg å være nyttige i mange sammenhenger f.eks. med medisinske effekter, som matprodukter, tilsetningsstoffer, insektmidler etc. Eksempler på potensielle legemidler som utvinnes fra planter, bakterier, sopp, dyr eller andre organismer er mange. Det trengs ofte større mengder av en forbindelse for å kunne studere dem nærmere, men veldig ofte vil det ikke være bærekraftig å utvinne dem fra disse organismene da de ofte finnes i veldig små mengder. 

For å kunne studere dem nærmere, finne eksakt struktur eller kunne lage dem i stor skala, må man ty til laboratoriesynteser. Siden de naturlig forekommende forbindelsene ikke er tilpasset menneskekroppen, men heller verten som lager dem, vil i mange tilfeller vil også varianter (også kalt analoger) av disse være enda mer aktive enn det originale naturproduktet.  

 Andre molekyler viser seg å ha mulige skadelige effekter og må undersøkes nærmere for dette. I alle slike tilfeller er et problem å finne den eksakte strukturen til molekylene og ikke minst å kunne lage nok av dem. I alle disse tilfellene må man kunne lage molekylene, og da er det viktig med gode kunnskaper innen organiske syntese.  

Noen eksempler på prosjekter som egner seg for en masteroppgave er: 

  1. Syntese av fettsyrederivater som inngår i biosyntesene i kroppen.  Synteser av disse er viktig for at man skal kunne studere hvorfor noen fettsyrer er sunne, mens andre er skadelige. Kontaktperson: Yngve Stenstrøm  
  2. Synteser av karbohydrater og konjugering av disse mot bl. a. fettsyrer. Kombinasjonen av fettsyrer og karbohydrater er interessant med tanke på vannløselighet og hvordan slike molekyler kan tas opp og transporteres i forbindelse med matopptak. Kontaktperson: Yngve Stenstrøm  
  3. Nedbrytning av lignin. Lignin er en spesiell polymer som er viktig for alle planter og spesielt trær. Den utgjør 20-30% av treet, men brukes i dag hovedsakelig til å brennes. Dette er en dårlig utnyttelse av en viktig ressurs. Her kan vi se på muligheter for nedbrytning og utnyttelse av produktene for andre synteser. Kontaktperson: Yngve Stenstrøm 

 

 

Published 6. April 2021 - 12:42 - Updated 1. April 2022 - 15:27