KBM-professor blant NMBUs første ni meritterte undervisere

– Det er en enorm glede og stor ære å bli utnevnt til merritert underviser ved NMBU. Vi har, etter min mening, de beste og mest engasjerte studentene i Norge, sier Sørlie.  

– Jeg har vært med i overgangen fra å være en vitenskapelig høyskole til å bli et universitet hvor vi har en stor bredde i vår tilnærming til forskning og utdanning innenfor våre temaer. Det har vært viktig for meg å illustrere viktigheten av kjemi som en fagdisiplin inn i de andre disiplinene og demonstrere med konkrete eksempler hvorfor det er viktig. Videre er det essensielt å ta studentene på alvor, som aktivt jobber med emnene for å tilegne seg kunnskap. Premissene for undervisningen må være at det gjøres på en måte som skaper læring hos studenten. I tillegg har det vært en stor fordel å benytte motiverte studenters kompetanse inn i undervisningen i rollen som studentassistenter. Dette har jeg hatt som en bevisst tankegang fra dag én i alle emner jeg har ansvaret for. 

– Undervisning er gøy og utrolig givende og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier han.  

Aktiv i utviklingen av studiekvalitet

Det er altså første gang NMBU utnevner meritterte undervisere. Meritteringsordningen inngår som et ledd i universitetets arbeid for å heve kvaliteten i undervisningen og gi økt læring for studentene. 

Morten Sørlie er professor i kjemi ved NMBUs fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM). Siden 2000 har han hatt emneansvar for KJM230 fysikalsk kjemi, og siden 2003 og 2002 hatt emneansvar for KJM007 forkurs i kjemi og KJM100 generell kjemi, i tillegg til å undervise i tre andre emner. Sørlie har også bred erfaring med veiledning av master- og doktorgradsstudenter. 

For undervisningsarbeidet sitt har han tidligere mottatt flere priser ved KBM i tillegg til NMBUs utdanningspris i 2009. Han ble tildelt pris som NMBUs beste foreleser i 2004. 

“Du har nedlagt et stort arbeid i utvikling av kjemi som studieområde 
og deltatt svært aktivt i arbeid med utvikling av studiekvalitet både på fakultets og universitetsnivå. 
Komiteen anbefaler deg på det varmeste som merittert underviser”, står det i tildelingen.  

Et forbilde  

– Jeg er svært stolt over at professor Morten Sørlie ved KBM har fått status som merittert underviser, sier KBM-dekan Ågot Aakra.   

– Dette er en svært viktig anerkjennelse for Morten og for KBM. Morten arbeider hardt og målrettet med undervisning i kjemi, i tett samarbeid med tekniske og vitenskapelig ansatte. SoTL-kriteriene oppfylles til gagns av Morten: Han underviser i samsvar med NMBUs læringsfilosofi, har utviklet undervisningen klart over lang tid, har en forskende tilnærming til utdanningen og er et forbilde når det gjelder kollegiale holdninger og praksis, sier Aakra.   

– Gjennom de årene Morten har vært ved KBM har han bidratt til å løfte undervisningen innenfor kjemi, samtidig som han har bidratt mye til å øke kvaliteten i utdanningene ved fakultetet, ved universitetet og også nasjonalt. Vår ‘prof. merittus’ har et ekte engasjement for utdanning og kopler utdanning tett til forsking – ’24 av mine vitenskapelige publikasjoner bygger på resultater fra masteroppgaver’.   

Flere og bedre studenter 

Fakultetsstyret ved KBM har også gratulert Sørlie. Under styrets siste møte i 2020, torsdag 11.desember, fikk han overrakt blomster og gratulasjoner.  

Styreleder Roald Gulbrandsen fortalte at han er imponert over den store innsatsen som blir lagt ned i undervisningen ved fakultetet. Gode tilbakemeldinger fra studenter, og flere og bedre studenter, er et tegn på at dedikert arbeide med god studiekvalitet lønner seg.  

Stor innsats for utdanningskvalitet 

— ­Vi fikk mange sterke søknader i denne første runden, noe som viser at vi har veldig mange som jobber godt med utdanningskvalitet på NMBU. Det er jeg veldig glad for! Det har vært utrolig interessant å lese søknadene og se alt det gode utdanningsarbeidet som er lagt ned hos alle søkerne, sier prorektor for utdanning Solve Sæbø til nmbu.no.  

Klikk her for å lese artikkelen om alle NMBUs meritterte søkere 

Innføringen av meritteringssystemet ved NMBU er et ledd i arbeidet for å heve kvaliteten i undervisningen og gi økt læring for studentene. Målsettingen for meritteringsordningen er tredelt: 

  • Synliggjøring av systematisk arbeid med utvikling av undervisningen 
  • Styrking av en kollegial og profesjonell undervisningskultur 
  • Sidestilling av utdanning og forskning 

Les mer om meritteringsordningen

Relatert innhold
NMBUs første ni meritterte undervisere

NMBUs første ni meritterte undervisere

Å få status som Merittert underviser betyr at du over tid og systematisk har videreutviklet undervisningskompetansen til et nivå som er vesentlig høyere enn den forventede basiskompetansen. 

Published 11. desember 2020 - 15:35 - Updated 12. januar 2021 - 10:19