NMBU-forskere med artikkel i Nature Communications

Det er forskere fra NMBUs fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) og fakultet for biovitenskap (BIOVIT) som står bak artikkelen som publiseres i Nature Communications fredag 18.september.  

Disse er: 

Hos grupper av mikrober kan man se egenskaper som ikke i utgangspunktet hører hjemme hos den enkelte mikroorganisme, men som bare kommer til uttrykk når mikrobene samles i grupper. Men hvordan kan vi observere disse egenskapene?  

Forskere bruker gjerne såkalte molekylære verktøy som kalles «meta-omiks» for å hjelpe seg med dette. Med disse verktøyene kan de studere grupper av mikrober, men dessverre gir de bare begrenset innsikt ettersom de sjelden kvantifiserer de molekylene som faktisk styrer gruppe-egenskapene.  

Om studien 

I studien som ligger til grunn for artikkelen i Nature Communications, har NMBU-forskerne sett nærmere på metoder for å utforske synergier i komplekse grupper av mikroorganismer.  

De har tilpasset og integrert absolutte kvantifikasjonsmetoder for temporal meta-omiks-analyse for en blanding av cellulosenedbrytende- og metanproduserende mikroorganismer. 

Ut fra dette har forskerne avdekket at metanproduserende arkebakterier produserer mye større mengder proteiner i forhold til RNA enn tilsvarende bakterier. Dette kan påvirke miljøer hvor arkebakterier har sterk påvirkning, slik som i ku-vommen eller i en biogassreaktor.  

I artikkelen introduserer forskerne også nye beregningsmetoder som kan brukes i fremtidige studier for å undersøke hvordan ukarakteriserte mikrober fungerer sammen i grupper. 

Les artikkelen i Nature Communications

Published 18. september 2020 - 14:48 - Updated 8. mars 2021 - 14:36