KBM-forskere tildelt prestisjetung støtte til fire prosjekter

Forskningsprosjektene ved KBM som har fått FRIPRO-støtte, er: 

  • COOFIX: «Evolving novel carbon dioxide reducing enzymes» (Åsmund Røhr Kjendseth).  
  • «UnveilMe: Unveiling the role of microbial metabolites in human infant development» (Knut Rudi
  • «SeaCow: Promoting 'efficient, low emitting' cows through nutritional manipulation of the rumen microbiome» (Live Heldal Hagen
  • «Nitrous oxide reduction in acidic environments» (Pawel Lycus

Hard konkurranse 

Konkurransen om FRIPRO-midlene er hard. Ifølge Forskningsrådet har FRIPRO-støtten kun vært innvilget til 8 – 12 prosent av innsendte søknader de siste årene. Dette betyr at kun de beste forskerne med spesielt gode prosjekter har mulighet til å nå opp. 

- Jeg er veldig stolt over at KBM har fått tilslag på hele fire prosjektsøknader i FRIPRO, innenfor alle de tre prosjektkategoriene som programmet finansierer. Det er særdeles vanskelig å nå opp i konkurransen om prosjekter i FRIPRO, og når KBM får så mange prosjekter innenfor dette programmet, er det en utrolig viktig anerkjennelse. De fire prosjektene vi nå skal starte opp ledes av, og er tilknyttet, svært solide fagmiljøer ved KBM, og er utviklet i samarbeid med sterke samarbeidspartnere, sier KBM-dekan Ågot Aakra.   

Ny og grunnleggende viten  

FRIPRO er en åpen, nasjonal konkurranse hos Forskningsrådet innenfor alle fagområder. FRIPRO finansierer grunnleggende, grensesprengende forskning. Prosjektideene kommer fra forskerne selv. Formålet med FRIPRO er å støtte fri og grunnleggende forskning. Dette er viktig for vitenskapelig og faglig fornyelse og kan danne grunnlag for mer anvendt forskning, næringsutvikling og politikkutforming. Ifølge Forskningsrådets nettsider, er dette spesielt viktig fordi «ny viten oppstår ofte på uventede måter og på områder det er umulig å forutsi.»  

- Det er utrolig viktig for KBM at vi markerer oss gjennom slike prestisjetunge og virkelig kvalitetsfremmende prosjekter. KBM har gjennom mange år satset svært sterkt på høy vitenskapelig kvalitet og tildelingene fra FRIPRO, både i år og tidligere år, er et signal på at kvalitetssatsingen har vært vellykket. Vi gleder oss virkelig til å starte opp og følge de nye prosjektene, som jeg er trygg på at vil oppnå stor internasjonal oppmerksomhet, sier Aakra. 

Published 10. januar 2020 - 12:41 - Updated 25. mars 2020 - 14:05