To nye FRIMEDBIO-prosjekter til KBM

Dzungs Diep sitt forskerprosjekt har tittel Enterococcal RseP as a target for new diagnostics and antibiotics, mens Linda Bergaust skal lede prosjektet Phenotypic diversification in denitrification: mechanisms, prevalence and implications. 

Mer informasjon om tildelingen av FRIMEDBIO-prosjekter finner du her

Published 30. november 2017 - 20:31 - Updated 30. november 2017 - 20:31