Ny faglitteratur i mikrobiologi

Det finnes en rekke lærebøker i mikrobiologi på engelsk, men mange har etterspurt en lærebok også på norsk. Dette inspirerte Arne Tronsmo til å ta fatt på arbeidet, og nylig ble den norske læreboka Innføring i mikrobiologi gitt ut på Universitetsforlaget.

«Innføring i mikrobiologi» er en rikt illustrert lærebok som gir en god og bred innføring i mikrobiologi på bachelornivå. Boka går grundig inn på sentrale tema som den prokaryote og eukaryote celletypen, klassifisering, vekst, kontroll av vekst, mikrobiell genetikk, og det fysiologiske og fylogenetiske mangfoldet til mikroorganismene. Den omhandler også tema som anvendt, industriell og medisinsk mikrobiologi. 

Ettersom faget mikrobiologi bygger på kunnskaper i kjemi, biokjemi, molekylærbiologi, cellebiologi og genetikk, inneholder boken også en kort innføring i disse fagområdene. Boken har mange og gode illustrasjoner som gir økt forståelse for mikroorganismenes livsformer, strukturer og prosesser.Published 28. november 2016 - 12:37 - Updated 23. mai 2017 - 19:12