I dag lanseres den årlige rapporten til Svenske Finanspolitiske Rådet

I dag, 10.mai, overleverer Sveriges Finanspolitiske Råd sin rapport Svensk Finanspolitikk 2023 til Sveriges finansminister med påfølgende pressekonferanse og presentasjonen av rådets hovedkonklusjoner.

Det Finanspolitiske Rådet er en statlig myndighet som har i oppgave å gjøre en uavhengig vurdering av den svenske regjeringens økonomiske politikk. Rådet ble opprettet i 2007 og består av seks medlemmer: Lars Heikensten (ordförande), Lisa Laun (vice ordförande), Annette Alstadsæter, Mats Dillén, Anna Seim och Jesper Roine, samt eit sekretariat med fem ansatte.

Oppgaven til rådet er å vurdere om finanspolitikken er forenelig med bærekraftige offentlige finanser og budsjettpolitiske mål. I tillegg skal det vurderes hvorvidt finanspolitikken er på linje med konjunkturutviklingen, langsiktig vedvarende vekst og bærekraftig sysselsetting.

11. mai presenteres rapporten i Sveriges Riksdag, med påfølgende debatt, som kan sees her: Webb-tv.

Published 10. mai 2023 - 15:54 - Updated 10. mai 2023 - 16:05