Alstadsæter hedret for godt språk i forskningsformidlingen

Annette Alstadsæter, professor ved Handelshøyskolen, er fast spaltist i Dagens Næringsliv, der hun skriver på nynorsk. Alstadsæter forsker på et sensitivt tema: skatt; skatteparadiser og unndragelse av skatt. Alstadsæter lærer også opp studentene sine til å formidle sin fagkunnskap og å skrive kronikker. Noen av disse har kommet på trykk i riksaviser. Stipendiatene setter stor pris på denne opplæringen.

– Ikke bare er kvalitetsforskning viktig for Annette, men det er essensielt for henne å få formidlet samfunnsnyttige resultater, sier Julie Brun Bjørkheim, PhD-stipendiat ved Skatteforsk.

Andreas Økland, også PhD-stipendiat ved Skatteforsk utdyper dette:

– Når man jobber med Annette, er planer for presis og god formidling alltid en naturlig del av forskningsprosessen.

Om språkprisen

– NMBUs språkpris kan gå til en enkeltperson, et institutt, en organisasjon, et forskningsprosjekt eller en studentforening, for å nevne noen eksempler. Alle kan nominere noen eller noe de mener fortjener prisen. Prisen ble lyst ut før sommeren, og innen fristen var det kommet inn 7 nominasjoner, alle meget språksterke kandidater. Det var ingen enkel jobb for språkutvalget å kåre en vinner, forteller språkutvalgets leder, kommunikasjonsdirektør Kenneth Vikse.

Det er språkutvalget ved NMBU som står for prisen. Språkutvalget har ansvar for å håndheve og utvikle NMBUs språkpolitikk. Utvalgets hovedarbeidsområde er utvikling og røkt av det akademiske fagspråket – på bokmål, nynorsk og engelsk - samt parallellspråklighet – altså norsk-engelsk. Målet med språkprisen er å skape økt bevissthet rundt språk i formidling, undervisning, forskning og kommunikasjon.

Vinneren er kåret utfra universitetets overordnede språkpolitikk

Published 10. november 2022 - 13:14 - Updated 11. november 2022 - 8:49