Ny forskningsartikkel: The Missing Profits of Nations

Forskerne bruker i artikkelen "The Missing Profits of Nations" nye datakilder og innovative metoder når de studerer multinasjonale selskapers internasjonale skatteakrobatikk. 

Tørsløv, Wier og Zucman klarer å talfeste denne aktiviteten. De anslår at 36% av multinasjonale selskapers samlede overskudd årlig flyttes fra høyskatteland, som Norge, til skatteparadiser. Dette fører til at selskapenes skatteregning reduseres med noe som tilsvarer 10% av verdens samlede selskpasskatteinntekter. Europeiske land taper særlig mye på dette. 

Den tilhørende nettsiden missingprofits.world visualiserer hvordan overskuddsflytting påvirker skattegrunnlaget i ulike land, inkludert Norge. Den ferdige forskningsartikkelen finner du her

Forskningen har inngått som del av Skatteforsks skatteparadis-prosjekt, finansiert af Norges Forskningsråd: "How to tax capital in a globalized world? Lessons from population-wide administrative data".

 

 

 

 

 

Published 14. oktober 2022 - 17:09 - Updated 11. november 2022 - 8:43