Kronikk i DN: Strømstøtten kan enkelt gjøres bedre

I en kronikk i Dagens Næringsliv 6. september skriver Rolf Golombek, Simen Markussen, og Oddbjørn Raaum om de problematiske sidene ved utformingen av strømstøtten, men skisserer samtidig hvordan støtteordningen ganske enkelt kan forbedres. Alle tre er forskere ved Frischsenteret, og Markussen og Raaum er også tilknyttet Skatteforsk.

Forskerne peker på én fordel og tre problemer ved dagens strømstøtteordning. Fordelen er at den forsikrer norske husholdninger mot den ekstraordinære prisøkningen på strøm, der man får mer støtte jo hardere man er rammet i kroner og øre.

Problemene er dårlige fordelingsegenskaper, forbrukerne står ikke lenger ovenfor en strømpris som gjenspeiler knappheten på strøm, og at ved fastpris eller prisvariasjon kan kunder tjene penger på å bruke mest mulig strøm.

Som løsning foreslås det å utvide ordningen til å omfatte to satser og forbruksintervaller. Dermed kan dagens innslagspunkt på 70 øre senkes, mens støttenivået på 90 % kan forbeholdes et langt lavere forbruksnivå. Strømstøtte til næringslivet bør gis som lån, ettersom staten ikke skal forsikre bedrifter mot svingende kostnader.

Les hele kronikken her.

Published 9. september 2022 - 13:02 - Updated 9. september 2022 - 13:07