Ny forskning: Påvirker overskuddsflytting lønninger?

I et nytt working paper, publisert hos CESifo, undersøker Annette Alstadsæter, Julie Brun Bjørkheim, Ronald B. Davies og Johannes Scheuerer, alle tilknyttet Skatteforsk, hvorvidt det er en sammenheng mellom overskuddsflytting («profit shifting») og lønnsforskjeller.

Overskuddsflytting kan for eksempel innebære at et multinasjonalt selskap flytter profitt ut av et høyskattland til et datterselskap i et skatteparadis, ved å fakturere seg selv for å bruke egen merkevare eller andre tjenester. 

Kommer bedriftens sparte skattekostnader også de ansatte til gode? I artikkelen Pennies from Haven: Wages and Profit Shifting finner forskerne at bedrifter med datterselskap eller eiers fra et skatteparadis (og ser ut til å redusere kostnader ved å unngå skatt), generelt har høyere lønninger. Hvor mye høyere lønna er varierer, både mellom ulike arbeidstakere og ulike sektorer. Mens en CEO i snitt har nesten 10 % høyere lønn i et selskap som flytter overskudd til et skatteparadis, har arbeidstakerne med lavest utdanning i det samme selskapet ikke nødvendigvis høyere lønn enn i andre selskaper. I gjennomsnitt har høyt utdannet/høy-kompetentarbeidskraft i gjennomsnitt omtrent 2 % høyere lønn.

Er lønnsøkningen stor nok til å kompensere for skatteinntektene staten taper på overskuddsflytting? Ikke på langt nær, er konklusjonen, som anslår at de økte lønningene tilsvarer omtrent 3 % av de tapte skatteinntektene.

 

Hele paperet finner du her: Pennies from Haven: Wages and Profit Shifting

Les Annette Alstadsæters kronikk om samme tema fra 4. mars 2022 (Dagens Næringsliv) her.

Interessert i skatteparadis? Sjekk ut Skatteforsks egne temaside.

Published 10. mai 2022 - 14:12 - Updated 10. mai 2022 - 14:12