Ny Covid-rapport: Økt ulikhet i arbeidslivet

Siden koronapandemiens utbrudd har Skatteforsk sammen med Frischsenteret fulgt utviklingen i arbeidsledigheten. Ved hjelp av data hentet fra NAV og SSB, har forskerne dokumentert løpende hvilke grupper i samfunnet som ble permittert eller kom tilbake i jobb gjennom de ulike fasene av pandemien i Norge.

Frisch-rapporten «The Social Gradient in Employment Loss during COVID-19» inneholder de nyeste tallene, frem til oktober 2021. Ved hjelp av månedlig administrativ mikrodata over utbetalte lønninger, koblet med administrativ registerdata med demografiske karakteristikker, familiebakgrunn, utdanningsnivå osv., har forskerne kunnet følge hvordan ulike grupper i samfunnet har vært påvirket av krisen, måned for måned. 

I de to månedene som fulgte den første nedstengningen falt antall arbeidstimer med 8 %, for å deretter gradvis bedres igjen. Per oktober 2021 var fallet i antall arbeidstimer på 2 %, sammenlignet med nivået man hadde forventet uten Covid, basert på pre-Covid-tall. 

Økningen i arbeidsledighet rammet ulike grupper forskjellig. Ansatte som ble permittert eller fikk redusert arbeidstiden i mars 2020 kom tilbake i jobb igjen bare etter noen få måneder, mens effektene var mer langvarige for dem som allerede var arbeidsledige da pandemien brøt ut. Sannsynligheten for å komme i jobb falt betydelig og forble god under beregnet pre-Covid nivå også i oktober 2021.

Forskerne finner også forskjeller mellom ulike sosiale grupper, der for eksempel menn i den laveste lønnsgruppen opplevde en 8 % lønnsreduksjon, mens den øverste lønnsgruppen bare mistet 2 %. Innvandrere ble også rammet hardere. I rapporten konkluderes det med at effektene koronapandemien har hatt på arbeidsmarkedet har en klar «sosial gradient», og dermed har økt ulikhetene i arbeidslivet.

 

Les hele Frisch-rapporten «The Social Gradient in Employment Loss during COVID-19» her.

Les Simen Markussen sin kronikk i Dagens Næringsliv om rapporten her

Rapporten inngår i to Covid-relaterte forskningsprosjekt: «The coronavirus crisis and its economic consequences» og «Employment, investment, and inequality in the aftermath of the Covid-19 crisis».

Interessert i de økonomiske konsekvensene av covid-19? Sjekk ut Skatteforsks temaside om Covid-19.

Published 26. April 2022 - 12:59 - Updated 26. April 2022 - 12:59