Presentasjon: Bedrifters åpenhet og etterlevelse av skatteregler

(English description below)

Casi-Eberhard er postdoc ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hun forsker i hovedsak på bedrifter og personers etterlevelse av skattereglene og bedrifters valg rundt åpenhet og offentliggjøring av relevant informasjon.

Den 7. desember kommer hun til Ås for å presentere sine funn. Møtet vil bestå av en 30-minutters presentasjon med påfølgende tid til diskusjon.

Tid: 7. desember, 11:00-12:00

Sted: Handelshøyskolen, NMBU, Rom T316

Presentasjonen vil bli holdt på engelsk. 

 

Casi-Eberhard is an Assistant Professor at the Norwegian School of Economics (NHH). Her research focuses on the determinants and consequences of corporate disclosure and how tax policies affect individual and corporate tax compliance.

On December 7th, she will visit us at Ås to talk about her research. The talk will be organized with a 30-minute presentation and a following 30 minutes for discussion.

Time: December 7th, 11:00-12:00

Place: School of Economics and Business, NMBU, Room T316

The presentation will be held in English.

 

Published 30. november 2021 - 17:33 - Updated 30. november 2021 - 17:33