Forskningsrådet gir 12 millioner til skatteparadisforskning

I et stort nytt internasjonalt samarbeidsprosjekt, ledet av Skatteforsks Annette Alstadsæter, bygges det videre på erfaringer fra tidligere arbeid for å ytterligere belyse omfanget og konsekvensene av skatteparadiser.

I det forrige prosjektet viste Annette Alstadsæter, Niels Johannessen og Gabriel Zucman hvordan skatteunndragelsen øker kraftig med formue, i tillegg til å beregne på enkeltland-nivå hvor stor del av privatpersoners formue som befinner seg i skatteparadiser. Funnene fikk stor internasjonal oppmerksomhet, med over 600 medieoppslag i 51 ulike land. 

«Vi håper å kunne bidra med ny innsikt til flere pågående samfunnsdebatter rundt skatteparadiser, både nasjonalt og internasjonalt», sa Annette Alstadsæter i NMBU’s omtale av det nye prosjektet, der hun også trakk frem sine to stipendiater Julie Brun Bjørkheim og Andreas Økland som viktig støtte i prosjektutviklingen.

Et av områdene det skal forskes på er hvordan investeringer i fast eiendom i Norge kan brukes til skatteunndragelse og hvitvasking. En artikkelserie i Dagens Næringsliv har gitt ny aktualitet til denne problematikken ved å dokumentere en rekke eksempler på eiendommer i Oslo-området der eierskapet er skjult. På spørsmål fra DN om hvor mange eiendommer i Norge som eies fra skatteparadiser, svarte Alstadsæter tidligere i år at det er det ingen som har oversikt over. Dette nye forskningsprosjektet vil forhåpentlig avdekke noe av det som er skjult. «Ved hjelp av nye datakilder og innovativ dataanalyse skal vi prøve å tallfeste omfanget. Vi ønsker også å kartlegge hvor store verdier det er snakk om», sa Alstadsæter i DNs omtale av prosjektet nylig.

I en annen del av prosjektet vil forskerne analysere hvem som tjener på selskapers lovlige bruk av skatteparadiser. Dersom et selskap sparer skatt ved å benytte utenlandske skatteparadiser, fører dette også til at de ansatte får ut en del av denne gevinsten gjennom høyere lønn? 

Prosjektet «The extent of tax haven use and its consequences» mottok 12 millioner kroner i finansiering av Norges Forskningsråd under programmet Forskerprosjekt for fornyelse. Dette programmet gir tildelinger til prosjekter som skal bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten, og retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet tidligere.

Prosjektet er et samarbeid med forskere ved EU Tax Observatory, Sciences Po, UC Berkeley, University College Dublin og University of Copenhagen og har en varighet på fem år.  

 

Interessert i skatteparadiser? Sjekk ut Skatteforsk sin temaside.

Published 20. juli 2021 - 9:59 - Updated 20. juli 2021 - 10:01