Call for papers: Verdensbanken-konferanse om skatt

Skatteforsk er en av arrangørene av den tredje internasjonale Verdensbanken-workshopen om skatt. Temaet er New Tax Instruments, som karbonskatt, andre miljøskatter, og skattlegging av den digitale økonomien.
 
Koronapandemien med påfølgende nedstenginger og krisepakker har ført til et sterkt press på statlige finanser, samt behovet for skatteinntekter. Klimaendringer, en voksende digital økonomi, og helseutfordringer, er også bakgrunn for at myndigheter utforsker nye skattemuligheter knyttet til negative eksternaliteter eller offentlige goder.
 
Call for papers:
Fristen er 15. juni 2021.
Forskere er invitert til å sende inn et paper eller eventuelt et forlenget abstract på to eller flere sider. Både empiriske og teoretiske bidrag er velkomne, og spesielt forskning relevant for lav- og mellominntektsland.
 
Mer informasjon om konferansen og call for papers finner du her. 
 
Konferansen avholdes digitalt (TBC) 30. september til 1. oktober.

Published 13. mars 2021 - 12:35 - Updated 30. juni 2021 - 16:17