Kommenterer skatteparadis-kommuner

Etter at Bø kommune senket formuesskatten ønsker også Lom kommune å følge etter. Skatteparadis i kommune-Norge er dermed tema 30. november i NRK P2s Studio 2-sending der doktorgradsstipendiat Andreas Økland er gjest.

Økland forteller om hva et skatteparadis er om både farene og mulighetene for norske kommuner ved å senke skatten for sine innbyggere. På kort sikt kan kommunen potensielt oppnå flere innbyggere, økte skatteinntekter og investeringer. Men på lang sikt risikerer både Lom, Bø og andre kommuner som kan følge etter mer skattekonkurranse, og at skatteinntektene faller.

Hør Studio 2-sendingen her, der vi også får svare på hvorfor Paradis i Bergen historisk nettopp var et skatteparadis.

Published 7. desember 2020 - 16:38 - Updated 7. desember 2020 - 23:59