Om klimapolitikk hos Samfunnsøkonomene

Klima, miljø og økonomisk vekst var temaet for Samfunnsøkonomenes høstkonferanse 2020. På programmet stod blant annet professor Knut Einar Rosendahl med foredraget «Klimapolitikk: Bare CO2-avgifter?».

Andre foredragsholdere på konferansen var Arne Johan Vetlesen (UiO), Ingrid Lomelde (Norges forskningsråd) og Cathrine Hagem (SSB).

Konferansen ble avholdt fysisk med mulighet for digital deltakelse 5. oktober.

 

Her er opptak fra konferansen, hvor Rosendahls foredrag er fra omtrent 2:03:20:

Published 20. oktober 2020 - 15:10 - Updated 20. oktober 2020 - 15:10