Kronikk i DN: Nå må vi begrense de langsiktige kostnadene av koronakrisen

I en kronikk i Dagens Næringsliv 25. september skriver Simen Markussen om arbeidsledigheten som følge av koronakrisen og veien videre.

Markussen skisserer en rekke tiltak som bør iverksettes det kommende halvåret for å begrense de langsiktige kostnadene av koronakrisen:

  • Muligheten for å delta i utdannelse samtidig som man mottar dagpenger bør, for å sikre forutsigbarhet, forlenges ut 2021. For å begrense faren ved misbruk kan tiltaket vurderes å kun omfatte personer som nå mottar dagpenger
  • Forlenge permitteringsordningen kun for spesielt hardt rammede bransjer, for å forhindre at ordningen holder liv i bedrifter eller jobber som ikke har en fremtid i bransjene som ikke er spesielt hardt rammet.
  • En langt mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk for å forhindre varig ledighet som følge av konkurser.

Hele kronikken kan leses her

Published 1. oktober 2020 - 11:00 - Updated 1. oktober 2020 - 11:00