Skatteforsk bidrar i akademisk dugnad om formuesskatt

Mens debatten om fjerning av formuesskatten fortsetter her hjemme, er det en stadig økende interesse for skatten internasjonalt. Debatten har blitt særlig aktualisert i etterkant at korona-utbruddet, både på grunn av størrelsen på de offentlige krisepakkene og den økende ulikheten som følge av pandemien.

Et av landene der formuesskatt stadig settes på dagsorden er Storbritannia. Et nytt prosjekt, UKwealth.tax, skal nå undersøke nærmere mulighetene for og effektene av en formuesskatt i Storbritannia. Prosjektet er en akademisk dugnad, som skal bidra i debatten om finansiering av offentlige utgifter framover og hvilken rolle en formuesskatt kan spille. I front for arbeidet står akademikere fra LSE, University of Warwick og University of Oxford.

Skatteforsk bidrar til prosjektet med erfaringer fra arbeidet med utslagene av den norske formuesskatten. Både professor Annette Alstadsæter og professor Wojciech Kopczuk (Columbia University) var discussants da en rekke såkalte evidence papers ble presentert på et internt seminar forrige uke. Alstadsæter kommenterte på paperet «The politics and design of wealth taxes: international experience», mens Kopczuk kommenterte paperet «Valuing assets and debt».

Disse og de resterende artiklene og utredningene offentliggjøres neste måned, mens en oppsummerende rapport vil bli lansert mot slutten av året.

Published 16. september 2020 - 12:32 - Updated 18. september 2020 - 10:05