Konferanse: Verdensbanken-konferanse om skatt og utviklingsland 24. og 25. september.

  • Konferanse
    Foto
    Verdensbanken

Konferansen Taxing Personal Income and Wealth in Developing Countries arrangeres digitalt. Påmeldingsfrist er 15. september.

Konferanse: Verdensbanken-konferanse om skatt og utviklingsland 24. og 25. september.

I høyinntektsland er skatt på personinntekt både en viktig statlig inntektskilde og et virkemiddel for å utjevne økonomisk ulikhet. I utviklingsland kan skattlegging av personinntekt og formue være utfordrende, og man går dermed glipp av både inntektene og den sosiale omfordelingen.  

24. og 25. september avholdes Verdensbankens årlige konferanse om skatt, Taxing Personal Income and Wealth in Developing Countries. Den skulle i utgangspunktet blitt avholdt i mai, men som følge av koronaviruset er konferansen blitt digital og flyttet til nå i høst.  

Konferansen samler forskere og beslutningstakere for å diskutere den nyeste forskningen innen skattlegging av inntekt og formue i utviklingsland. På programmet står presentasjon av relevant forskning, diskusjoner om politikktiltak i utviklingsland og hovedforedrag av Skatteforsks Wojciech Kopczuk, professor i Economics and International and Public Affairs ved Columbia University.

Skatteforsk er arrangør sammen med Verdensbanken, Bill & Melinda Gates Foundation, IFS – Institute for Fiscal Studies, UK Aid, Columbia University, OTPR – Office of Tax Policy Research and University of Michigan Ross School of Business.  

Dette er det andre arrangementet i en årlig serie i konferanser om skatt og utviklingsland. Den første konferansen i serien, The Value Added of Value-Added Taxes, ble avholdt i Washington D.C 9.-10. mai 2019.  

Påmelding og informasjon om konferansen finner du her. Påmeldingsfrist er 15. september.

Tidligere omtale av konferansen på Skatteforsks nettsider.  

Published 9. september 2020 - 20:33 - Updated 9. september 2020 - 22:47