Hør Skatteforsk på Globaliseringskonferansen

Som en del av Globaliseringskonferansen avholdes webinaret Skatteflukt i krisetid. På programmet er det blant annet en innledning av Skatteforsk-stipendiat Julie Brun Bjørkheim om skatteunndragelse og skatteunngåelse.

Videre vil få man høre fra Maria Moræus Hanssen, styreleder i Oslobygg KF, og Kiran Aziz, fra Ansvarlige investeringer i KLP, om hvordan vi skal unngå skatteflukt i fremtiden. Deretter følger en panelsamtale med Hadia Tajik (AP) og Heidi Nordby Lunde (H) om samme tema.

Webinaret avholdes lørdag 5. september 12.00-13.30, og kan følges online eller som publikum i salen (registrering kreves og det er begrenset med plasser). Mer informasjon om arrangementet og påmelding finner du her

Her finner du et er opptak av webinaret, der Brun Bjørkeims innledning er den første posten på programmet (fra ca. 01 til 22).

 

Published 30. august 2020 - 16:01 - Updated 6. september 2020 - 23:08