Skal lede teknisk beregningsutvalg for klima

  • Calculator
    Foto
    Shutterstock

Regjeringen har oppnevnt professor Knut Einar Rosendahl som leder for utvalget som skal foreslå metoder for å vurdere klimaeffekt av politikken.

Skal lede teknisk beregningsutvalg for klima

I statsråd 23.juni ble det avgjort at teknisk beregningsutvalg for klima videreføres. En ny sammensetning ble oppnevnt for en periode på tre år. Professor Knut Einar Rosendahl ble valgt som ny leder for utvalget, som i dag også ble utvidet fra fem til syv medlemmer.

Teknisk beregningsutvalg for klima ble nedsatt første gang i 2018. Målet har vært å få mer kunnskap om klimaeffekten av politikken.

Utvalget skal blant annet foreslå metoder for å beregne klimaeffekten av statsbudsjettet samt ved politiske virkemidler utenfor statsbudsjettet. Nytt i år er at mandatet er utvidet til at utvalget også skal gi innspill om langsiktig modellutvikling og en grundig vurdering av om dagens modeller dekker behovet for analyser på klimaområdet.

Her finner du mer informasjon om sammensetning av utvalget og deres mandat.

Published 23. juni 2020 - 14:59 - Updated 3. juli 2020 - 10:48