Kronikk i DN: Hvor lenge skal permitteringene vare?

I en kronikk i Dagens Næringsliv 19.juni skriver Simen Markussen om dilemmaene myndighetene står ovenfor når det skal avgjøres om permitteringsordningen skal forlenges.

En ny analyse av koronaledigheten viser at krisen toppet seg i midten av april med en reduksjon i arbeidede timer på rundt 15 prosent. Ved inngangen til juni kan reduksjonen ha vært på rundt 7,5 prosent. Lettelsene i smitteverntiltakene førte til at mange bransjer, så som frisører, raskt kom i gang igjen.

Markussen skriver videre om at dersom man ser nærmere på de ulike bransjene ser man at koronakrisen arter seg svært ulikt rundt omkring i økonomien. For eksempel varierer sammenhengen mellom ledighet og foretakenes tidligere økonomiske situasjon mellom ulike bransjer.

Sagt litt brutalt: I noen bransjer risikerer vi at også de beste selskapene går konkurs, om vi ikke hjelper dem. I andre bransjer risikerer vi å holde liv i selskaper som normalt sett burde opphøre.

Den generelle utfordringen i krisens tredje fase, er å skille mellom arbeidsplassene som har en fremtid, og de som ikke har det.

 

Les hele kronikken her.

Her finner du rapporten om ledighet.

Published 19. juni 2020 - 16:15 - Updated 6. juli 2020 - 16:43