Webinar: Koronakrisen etter 10 uker – hvem er (ikke) tilbake i jobb?

Skatteforsk deltar i et forskningsprosjekt Frischsenteret gjennomfører sammen med NAV med analyser av utviklingen i permitteringer og oppsigelser i Norge. Prosjektet er nå utvidet til å omfatte tilbakevending i jobb, fram til slutten av mai.

Frischsenteret inviterer til webinar for å dele en oppdatert analyse av permitteringer og oppsigelser i Norge, samt en analyse av hvem som fortsatt er ledige og hva som kjennetegner næringer, bedrifter og arbeidstakere som er tilbake i jobb.

Ved å koble sammen individdata for søknader om dagpenger med kjennetegn for personer og arbeidsplasser hentet fra norske registerdata, har det tidligere blitt dokumentert hvem som tok støyten i løpet av de første ukene av koronakrisen. Utfra individuelle meldekortdata innsendt hver 14.dag kan vi nå studere hvilke typer næringer og bedrifter som i liten grad har tatt folk tilbake, hva som kjennetegner arbeidstakere/virksomheter der forholdene normaliseres og hvem som fortsatt er ledige.

Med data fram til slutten av mai blir det presentert sanntidskunnskap for utviklingen I permitteringsgrad og ledighet. Med mer informasjon om varighet på permitteringer/ledighet kan beskrivelsen av hvem som er rammet av krisen utvides.

 

Webinaret avholdes tirsdag 16.juni kl. 15.00-16.15. Det vil bli anledning til spørsmål og kommentarer. Det vil bli gjort opptak av webinaret. Registrering er nødvendig, men godkjenning er automatisk.

Mer informasjon om webinaret finner du også på Frischsenterets nettside.

 

Her finner du opptak av webinaret og her er presentasjonen som ble holdt. 

 

Published 11. juni 2020 - 11:09 - Updated 6. juli 2020 - 16:42