Kronikk i DN: Fare for større sosiale forskjellar

I ein kronikk i Dagens Næringsliv 9.juni skriv professor Annette Alstadsæter om korleis koronakrisa trefte hardt, men ulikt. Ny forsking viser at det er store sosiale forskjellar i kven som mista jobben i krisens første fire veker.

Sjansen for å miste jobben var mindre for dei med høgare utdanning og høgare inntekt. Vi ser også ein klar samanheng med sosial bakgrunn; det var mindre sjanse for å miste jobben for dei som har foreldre med høgare inntekt. Unge, innvandrarar og personar med yngre barn mista også i større grad jobben.

Da det i større grad var låginntektsfamiliar som blei permitterte i krisens første fase kan også forsinka utbetalingar av dagpengar frå NAV ha ekstra store og potensielt langvarige negative konsekvensar for desse familiane.

Håpet er at Norges vide velferdsstat og sikkerheitsnett vil redusere dei negative effektane ved arbeidsløyse.

Faren er at fleire vil falle varig utanfor arbeidsmarknaden, noko som kan føre til større sosiale forskjellar som også smittar over til neste generasjon.

 

Les heile kronikken her.

Published 8. juni 2020 - 14:33 - Updated 6. juli 2020 - 16:42