Innlegg i DN: Hvorfor skal skatten favorisere olje og gass?

  • Olje
    Foto
    Shutterstock

Når de fleste sliter med å forstå hva oljeskattforslagene egentlig innebærer er det fordi de sammenlignes med dagens skattesystem for olje og gass, som er temmelig komplisert, skriver Knut Einar Rosendahl og Diderik Lund i Dagens Næringsliv.

Innlegg i DN: Hvorfor skal skatten favorisere olje og gass?

I Dagens Næringsliv 19.mai skriver professor Knut Einar Rosendahl sammen med professor emeritus Diderik Lund (UiO) om forslagene fra regjeringen og fra Norsk olje og gass om endringer i oljeskatten.

Begge forslagene innebærer at prosjekter som ved investeringstidspunktet ser ulønnsomme ut ved vanlig selskapsskatt, vil kunne se lønnsomme ut med petroleumsskatt.

Et problem med denne skattediskusjonen er at de fleste sliter med å forstå hva forslagene egentlig innebærer, ettersom det gjøres sammenligninger med dagens skattesystem for olje og gass, som er temmelig komplisert.

Rosendahl og Lund forklarer videre hvordan regjeringens forslag, som bransjen har uttrykt misnøye til, innebærer en klar skattelette hvis man skal legge oljebransjens tidligere argumentasjon til grunn.

Mens oljebransjen har klart å rette oppmerksomheten mot endringen og i mindre grad innholdet, er det viktig å ikke glemme hva forslagene reelt sett innebærer: En stimulans av investeringer i olje og gass som ikke finnes i andre næringer, uten noen betingelser om hva det skal investeres i.

Les hele innlegget her.

Published 22. mai 2020 - 12:11 - Updated 22. mai 2020 - 12:18