Stipendiat om eiendomsskatt på ZEW Public Finance Conference

Fredag 8.mai ble årets ZEW Public Finance Conference, som vanligvis finner sted i Mannheim i Tyskland, avholdt over Zoom. En av dem som presenterte på konferansen var stipendiat ved Skatteforsk, Andreas Økland, med prosjektet “House Prices and the Salience Paradox of Property Taxes.”  

De siste 15 årene har det vært en kraftig økning i boligprisene i Norge, samtidig har flere norske kommuner innført eiendomsskatt etter en lovendring i 2007 som gjorde det enklere å innføre. Ved å studere åtte tilfeller der den kommunale eiendomsskatten ble endret i perioden 2010 til 2018, har Økland sett nærmere på effekten av eiendomsskatt på boligprisene. Endringer av eiendomsskatten har muliggjort naturlige eksperimenter der nabolag på andre siden av kommunegrensen kan fungere som kontrollgruppe. Oslo og Bærum, Bergen og Askøy, og Porsgrunn og Skien er noen av henholdsvis kommunene og kontrollgruppene som inngår i studien.

ZEW Public Finance Conference er en årlig konferanse om offentlig økonomi og politisk økonomi. Årets konferanse handlet om lokal offentlig økonomi.  

Published 10. mai 2020 - 18:15 - Updated 6. juli 2020 - 16:40