Kronikk i DN: Digitalisering gir nye muligheter i høgare utdanning

I Dagens Næringsliv tirsdag 14. april skriver professor Annette Alstadsæter om erfaringene fra koronanedsteningen av universitetene i kronikken «Digitalisering gir nye muligheter i høgare utdanning».

Alstadsæter mener vi bør ta med oss videre det som har fungert godt den siste tiden, når dagens unntakstilstand er over. Samtidig kan vi ikke baseres oss på digital undervisning aleine, personlig oppfølging og sosial kontakt spiller fortsatt en viktig rolle i den faglige utviklingen. 

Muligheten Alstadsæter skisserer, er at man i større grad legger om til såkalt «flipped classroom», som kombinerer rene web-forelesinger med gjennomgang av pensum og fysiske seminarer hvor foreleser og studenter møtes for diskusjon og oppgavegjennomgang.

Men for at dette ikke skal bli for ressurskrevende, foreslår Alstadsæter også at man bør bør gå sammen på nasjonalt nivå og lage «kick-ass» web-forelesinger av de vanligste grunnkursene, som så kan brukes ved alle institusjonene.

Published 14. April 2020 - 19:43 - Updated 6. juli 2020 - 16:38