Skatteforsk med på kunnskapsdugnad om korona

Den pågående korona-pandemien har satt samfunnet og økonomien på en prøvelse vi ikke har sett maken til i moderne tid. 12. mars innførte myndighetene de mest inngripende restriksjonene iverksatt i fredstid. De siste ukene har Stortinget lagt på flere hundre milliarder på årets statsbudsjett for å bøte på de økonomiske konsekvensene for bedrifter og husholdninger. Norges Banks styringsrente er senket to ganger, og har aldri vært nærmere null.

Derfor har en rekke norske økonomer, blant dem Skatteforsk-leder og professor Annette Alstadsæter, gått sammen om en nettside som skal samle diskusjon og analyse av de økonomiske sidene ved korona-pandemien.

Sjekk ut nettsiden her.

Initiativtakere: Annette Alstadsæter (NMBU), Torfinn Harding (NHH), Edwin Leuven (UiO), Kjell Erik Lommerud (UiB), Katrine Løken (NHH), Espen R. Moen (BI), Gisle Natvik (BI), Oddbjørn Raaum (Frischsenteret), Kjell Gunnar Salvanes (NHH), Kjetil Storesletten (UiO), Ragnar Torvik (NTNU), Fredrik Wulfsberg (OsloMet).

Nettsiden vil være en plattform for:

  • Linker til kronikker
  • Økonomiske analyser – inkludert korte bidrag
  • Diskusjonsfora
  • Liste over politisk relevante forskningsspørsmål
  • Webinarer om sentrale emner

Og ser etter:

  • Analyser av COVID-19s effekt på økonomien, inkludert helse
  • Analyser av økonomiske politiske svar på COVID-19.
  • Diskusjon om prinsipper og statistikk som trengs for evaluering av politikken
Published 31. mars 2020 - 10:28 - Updated 6. juli 2020 - 16:37