Kronikk i DN: Naturavgifter kan gi oss enda bedre ressursforvaltning

  • Vindmølle
    Foto
    pixabay

Myndighetene setter i dag miljøkrav til investeringer som skal utnytte naturressurser. Med naturavgifter vil utbyggerne selv se om de kan redusere miljøulempene enda mer, for å spare penger, skriver Knut Einar Rosendahl.

Kronikk i DN: Naturavgifter kan gi oss enda bedre ressursforvaltning

I Dagens Næringsliv onsdag 11. mars foreslår professor Knut Einar Rosendahl en naturavgift i kronikken «Naturavgifter kan gi oss enda bedre ressursforvaltning».

Han framhever at dette vil gjøre det lettere å løse vanskelige avveiinger knyttet til petroleumsvirksomheten, vindkraft, havbruk og gruvedrift, både når det kommer til inntektsfordeling og til avgjørelser om naturinngrep.

Rosendahl var medlem i Grønn skattekommisjon (2015) og i det offentlige utvalget som evaluerte mineralloven (2018), og er en del av Skatteforsk.

Les hele kronikken her.

Published 12. mars 2020 - 17:23 - Updated 6. juli 2020 - 16:35