Gjesteforelesning og stabseminar: Ole Christian Bech-Moen (NBIM)

AVLYST, campus er stengt som følge av tiltak for å motvirke spreiing av covid-19.

 

Onsdag 22. april kommer Ole Christian Bech-Moen, samfunnsøkonom og investeringsdirektør i NBIM (Oljefondet), til Handelshøyskolen for å snakke for studenter og ansatte.

Først vil han holde gjesteforelesning for studentene i «BUS361 – Taxes, Inequality and Sustainability II» klokken 11.15-12.00. Forelesningen finner sted i rom U305 i Urbygningen, og vil foregå på engelsk. Forelesningen vil være åpen for alle.

Seinere samme dag vil han holde foredraget «Government Pension Fund Global – How we invest 1 trillion US dollars» for de ansatte ved Handelshøyskolen. Det skjer klokken 12.15-13.00 på Lunsjrommet (T452) i fjerde etasje i Tårnbygningen.

Bech-Moen har vært investeringsdirektør for allokering siden oktober 2014, og har særlig ansvar for utformingen av fondets referanseportefølje. Siden han begynte i NBIM i 2009 har han også hatt stillingene senioranalytiker og Head of Macro & Portfolio Research. Før han kom til NBIM jobbet Bech-Moen som seniorøkonom i DNB Markets. Bech-Moen har en doktorgrad i økonomi fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i økonomi fra London School of Economics.

Masterkurset «BUS361 - Taxes, Inequality, and Sustainability II» undervises av professor Annette Alstadsæter og er en del av Handelshøyskolens satsing på bærekraft. Kurset går for første gang i år, og ser på hvordan skatter påvirker bedrifters investeringer, sysselsetting, lokalisering og flytting av inntekter, og hva dette betyr for ulikhet og bærekraftig utvikling.

Kurset har fokus på forskningsbasert undervisning, og det legges opp til diskusjon i klassen og vikerlighetsnære problemstillinger.

Published 3. mars 2020 - 14:59 - Updated 8. April 2020 - 17:05