Studenter skriver om skatteforskning i DN

Denne våren kan masterstudenter ved NMBU fordype seg i de viktigste begrepene og den nyeste forskningen innen skatt og ulikhet. Som en del av Handelshøyskolens satsing på bærekraft gikk kurset «BUS360 - Taxes, Inequality, and Sustainability I» for første gang i januarblokken, og neste måned starter kurset «BUS361 - Taxes, Inequality, and Sustainability II» opp.

For å gjøre BUS360-kurset enda mer relevant for arbeidslivet og kommende masteroppgave, var en del av kurset vært kronikkskriving. Som innleveringsoppgave måtte studentene sette seg inn i forskning fra forskningsfronten på skatt og ulikhet og så benytte den i en kronikk. Nå kommer to av disse kronikkene snart i Dagens Næringsliv.

Den første står på trykk i dag, og er skrevet av Sara Narancic og Didrik Nygaard. Kronikken «Bernie bør se til Trump» er basert på forskningsartikkelen «Taxing Hiden Wealth: The Consequences of U.S. Enforcement Initiatives on Evasive Foreign Accounts», og hele kronikken kan leses på nett her. Den andre vil bli publisert om ikke lenge.

«BUS360 - Taxes, Inequality, and Sustainability I» og «BUS361 - Taxes, Inequality, and Sustainability II» er en del av Handelshøyskolens satsing på bærekraft, og organiseres av Skatteforsk - Senter for skatte- og adferdsforskning.

Målet med kursene er å gi studentene en grunnleggende forståelse for skatter, og skatters samspill med ulikhet og bærekraft. Særlig er det fokus på det norske skattesystemet, om utbredelsen av skatteplanlegging og skatteunndragelse, og om ulikhet. Ansvarlig for kursene er professor Annette Alstadsæter. BUS360 er fra og med 2020 obligatorisk for alle masterstudenter ved Handelshøyskolen.

Onsdag 15. januar holdt gravejournalist Eiliv Frich Flydal gjesteforelesningen «Uncovering Economic Crime and Shady Business» som en del av BUS360, og flere gjesteforelesninger fra spennende foredragsholdere er allerede klart for BUS361.

 
Relatert innhold
Nye kurs i skatt og bærekraft denne våren

Nye kurs i skatt og bærekraft denne våren

Med kursene Taxes, Inequality, and Sustainability I og II (BUS360 og BUS361) utvider Handelshøyskolen undervisningstilbudet innen bærekraft for masterstudentene.

Published 14. February 2020 - 4:00 - Updated 6. juli 2020 - 16:34