Stipendiat i panel hos Samfunnsøkonomene

  • Andreas Økland og Julie Brun Bjørkheim
    Foto
    Annette Alstadsæter

Stipendiat Andreas Økland deltok tirsdag i panelet da Samfunnsøkonomene arrangerte møte om Nasjonalbudsjettet.

Stipendiat i panel hos Samfunnsøkonomene

Denne uken inviterte Samfunnsøkonomene til åpent debattmøte i Oslo, med Skatteforsk-stipendiat Andreas Økland i panelet. 

Invitasjonen fra Samfunnsøkonomene:

Nasjonalbudsjettet 2020 – riktig bruk av oljepenger?

Tirsdag 22. oktober kl. 18.00 –19.30, Litteraturhuset, Oslo

Regjeringens utsikter og tilpasning av økonomisk politikk

  • Bruk av oljepenger, politiske prioriteringer og finansiering
  • Omstilling, næringspolitikk og langsiktig økonomisk vekst

Hovedinnleder:
Amund Holmsen, ekspedisjonssjef, Finansdepartementet

Panel:
Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom, Sparebank1 Markets 
Andreas Økland, stipendiat, NMBU

Møteleder:
Halvor Mehlum, professor, Universitetet i Oslo

PANELDEBATT: Økland snakket i sin kommentar om innretningen av finanspolitikken, og om hvordan Nasjonalbudsjettet kunne styrke analysen av den økonomiske situasjonen og den økonomiske politikken. Fra venstre: Harald Magnus Andreassen, Andreas Økland, Amund Holmsen.
Foto
Samfunnsøkonomene

Published 22. oktober 2019 - 13:52 - Updated 23. oktober 2019 - 14:48