Skatteforsk-artikkel i Netflix-dokumentar

Formuesulikhet er i nyhetene som aldri før. Første uken i oktober var det også tema i Netflix-serien Vox Explained, i episoden «Billionaires». I den 23 minutter lange dokumentaren tar nyhetsnettstedet Vox for seg milliardærer i et historisk perspektiv, den sterke veksten i antall milliarderer i verden de siste tiårene og hva det betyr for samfunnet. 

Blant de intervjuede er professor Jeffrey Sachs, investor og milliardær Mark Cuban og presidentkandidat Bernie Sanders. Men dokumentaren vender seg også mot NMBU-professor Annette Alstadsæters forskning, nærmere bestemt artikkelen «Tax Evasion and Inequality», publisert i American Economic Review tidligere i år.

Basert på lekkasjene "Swiss Leaks" og "Panama Papers" og data fra skandinaviske skatteamnestier viser Alstadsæter, sammen med Niels Johannesen fra Universitetet i København og Gabriel Zucman ved UC Berkeley, blant annet at jo rikere man er, jo større sjanse er det for at man gjemmer bort verdier i skatteparadiser. Denne forskningen bygger dokumentaren på og viser fram når den drøfter hvordan de rikeste benytter seg av mulighetene skatteparadiser gir og hvordan dette gjør det vanskelig å øke skatten på verdens rikeste.

Vox Explained er en dokumentarserie produsert av det amerikanske nyhetsnettstedet Vox for Netflix. Hver uke kommer det en ny episode, som distribueres til 191 land, på fire ulike språk og med enda 23 ulike mulige undertekster. Hele dokumentatepisoden kan sees her.

Foto
Netflix

Published 15. oktober 2019 - 15:17 - Updated 6. juli 2020 - 16:23