Ny nettside viser konsekvensene av overskuddsflytting

  • VISUALISERER: Den ferske nettsiden missingprofits.world visualiserer og gir oversikt over hvordan overskuddsflytting påvirker skattegrunnlaget i ulike land.
    Foto
    missingprofits.world / Tørsløv, Wier, Zucman

Den ferske nettsiden missingprofits.world visualiserer hvordan overskuddsflytting påvirker skattegrunnlaget i ulike land. Prosjektet er basert på SKATTEFORSK-working paperet «The Missing Profits of Nations».

Ny nettside viser konsekvensene av overskuddsflytting

Denne uken ble nettsiden missingprofits.world lansert. Nettsiden viser ved hjelp av et interaktivt verdenskart hva det betyr for skatteinntektene at multinasjonale selskaper flytter overskudd mellom land. For Norge betyr denne overskuddsflyttingen alene et tap på nesten 14 milliarder potensielle skattekroner. 

Bak nettsiden står Ludvig Wier, Thomas Tørsløv og Gabriel Zucman fra Universitetet i København og Universitetet i Berkeley, som også står bak working paperet «The Missing Profits of Nations» (pdf). Det ble i fjor gitt ut som en del av NBERs working paper-serie og er nå kommet i oppdatert utgave i anledning lanseringen av nettsiden.

De tre forfatterne finner at nærmere 40 prosent av overskuddet i multinasjonale selskaper blir flyttet inn i skatteparadiser hvert år. Denne flyttingen av inntekter over landegrenser fører til at staters inntekter fra selskapsskatt reduseres med nærmere 1800 milliarder kroner årlig, noe som er tilnærmet 10 prosent av de globale inntektene fra selskapsskatt.

Working paperet «The Missing Profits of Nations» inngår i SKATTEFORSK-prosjektet «How to tax capital in a globalized world? Lessons from population-wide administrative data».

Slik presenterer nettsiden konsekvensene av overskuddsflytting for Norge.
Foto
missingprofits.world / Tørsløv, Wier, Zucman (2019)

Published 24. september 2019 - 15:14 - Updated 15. oktober 2019 - 14:23