Nye PhD-studenter ved SKATTEFORSK

Forrige uke startet SKATTEFORSKs to nye doktorgradsstipendiater Julie Brun Bjørkheim og Andreas Økland opp på Handelshøyskolen, NMBU. Begge vil ha senterleder Annette Alstadsæter som veileder i årene fremover, når de skal jobbe på prosjektet «Behavioral responses to taxes». Målet for prosjektet er å undersøke hvordan ulike aktører tilpasser seg ulike skatte og avgifter, og vil særlig se på MVA-regelverket og formuesskatten.

Julie er 25 år og kommer fra Bergen. Hun gjorde ferdig sin mastergrad i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo i vår og har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitet i Bergen. Hennes første prosjekt på SKATTEFORSK er å undersøke skatteunndragelse hos selvstendig næringsdrivende i Norge. Tidligere har hun jobbet som forskningsassistent ved NUPI, CMI og The Choice Lab (NHH), hvor hun blant annet har jobbet med skatt i utviklingsland og eksperimentell adferdsøkonomi.

Andreas er 26 år og kommer også fra Bergen. Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad fra Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland. I tillegg å se på MVA-regelverket og formuesskatten, vil Andreas også se nærmere på hvordan eiendomsskatten påvirker boligprisene. De siste to årene har han jobbet som politisk kommentator og debattjournalist i Dagbladet og som makroøkonom i DNB Markets. Under studiene jobbet han som forskningsassistent i Norges Bank.

Relatert innhold
Seks nye PhD-studenter ved HH

Seks nye PhD-studenter ved HH

Seks nye PhD-studenter startet opp i forrige uke. 

Published 20. august 2019 - 14:16 - Updated 20. august 2019 - 14:38