Dialogseminar med Nærings- og fiskeridepartementet

Skatteforsk arrangerer dialogseminar for Nærings- og fiskeridepartementet, og alle er velkomne til å høyre på dei tre korte foredraga:

  1. Skatteparadis (Professor Annette Alstadsæter)
    Kva er egentlig eit skatteparadis, kva er dei strukturelle underliggande problema med dagens bedriftsskattesystem som muliggjer bruk av skatteparadis, korleis blir det brukt, kor stort er omfanget, kva er konsekvensane for Norge, og kva kan ein gjere med dette?  

  2. Karbonlekkasje  (Professor Knut Einar Rosendahl)
    Ambisiøs klimapolitikk i Europa kan føre til økte utslipp av klimagasser utenfor Europa, såkalt karbonlekkasje. Det kan skje dersom høye priser på CO2 i Europa gjør det mer lønnsomt for industribedrifter å lokalisere sin produksjon utenfor Europa. Risikoen for karbonlekkasje har medført at utslippsintensiv og konkurranseutsatt industri omfattet av EUs kvotesystem får tildelt gratis utslippskvoter. Gratiskvotene fungerer omtrent som en indirekte subsidie til produksjonen av utslippsintensive varer. Ny forskning viser at det vil være både smart og mulig å supplere gratis tildeling av kvoter med en parallell skatt på de samme varene, for å dempe etterspørselen etter slike varer.  

  3. Effektar av skatt når det er interaksjon mellom selskap og eier (Professor Annette Alstadsæter)
    Skattepolitikk på individnivå, som utbytteskatt, vil kunne påvirke investerings- og utbyttepolitkk på selskapsnivå, og også korleis vi måler ulikhet.

Tid: 2.mai kl 13.15-14.30

Stad: T452, Lunsjrommet i 4.etg. Tårnhuset.

Språk: Norsk.

 

 

Published 17. April 2018 - 9:20 - Updated 6. juli 2020 - 15:49