Ny teknologi og ny økonomi: Hvor går økonomien og økonomifaget?

Verdas økonomi er i forandring; økonomien pregast av globale selskap med stor marknadsmakt som er basert i aukande grad på immaterielle verdiar og investeringar, og tradisjonell realkapital utgjer stadig mindre av totale kapitalen og verdien av disse selskapa. Robotar og auka automatisering utfordrar tradisjonelle arbreidsplassar i industri og produksjon. Dette bør økonomifaget også ta inn over oss. Men gjer vi det i tilstrekkelig grad, også i kva vi lærer studentane?

Vi inviterer til populærvitenskaplig seminar og diskusjon med Ragnar Torvik på Handelshøyskolen NMBU, på rom T452, kl 14.15 - 15.00.:

"Ny teknologi og ny økonomi: Hvor går økonomien og økonomifaget?"

Alle interesserte er velkomne; vafler serverast frå kl 14!

Ragnar Torvik er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og besøker Skatteforsk onsdag 26.september.

 

Published 17. April 2018 - 8:50 - Updated 26. september 2018 - 20:22