Energimarkedene i 2030: Fortsatt lønnsomhet i norsk olje og gass?

Påmelding

Skyldes høye olje- og gasspriser fundamentale forhold som høy økonomisk vekst i Kina, begrenset produksjonskapasitet og nedadgående ressurstilgang (peak oil), eller er de utslag av kortsiktige/langsiktige svingninger i råvarepriser?

Vil økt tilgang på konvensjonelle kilder og nye ukonvensjonelle energikilder gi et press på olje- og gassprisene?

Hvordan vil klimapolitiske tiltak påvirke etterspørselen etter og prisene på olje og gass?

Hva betyr dette for lønnsomheten i norsk olje- og gassindustri og for verdien av selskapene i denne industrien?

Konferansen vil belyse dagens energimarkeder og hvordan disse kan forventes å utvikle seg de kommende 10-20 årene. 


Konferansen har fått tittelen
939.jpg?itok=4Nz4fJFH


Energimarkedene i 2030: Fortsatt lønnsomhet i norsk olje og gass?

(Energy markets 2030: Still profitable for Norwegian oil and gas?)


Felix Konferansesenter,
Aker Brygge,
fredag 01. november 2013
kl 09.30-1500.


Foredragsholdere

David S. Jacks,
Chair of economics, Simon Fraser University

Representative from the International Energy Agency (IEA), to be announced

Arild Moe, Seniorforsker og nestleder ved Fridtjof Nansens Institutt

Klaus Mohn, Professor ved Universitetet i Stavanger og tidligere sjefsøkonom i Statoil.

Jarand Rystad, Managing Partner i Rystad Energy

Knut Einar Rosendahl, Professor ved Handelshøyskolen UMB


Detaljert program vil bli presentert om kort tid.

Foredragene vil bli holdt på engelsk.

Konferanseavgift, inkludert lunsj kr. 1 500,-
UMB ansatte, inkludert lunsj kr. 750,-
Studentpris, inkludert lunsj kr. 300,-

Påmeldingsfrist; fredag 25. oktober 2013.

Påmelding og betaling

Published 23. september 2014 - 13:38 - Updated 28. november 2016 - 10:07