Gjesteforelesning med Mads Langnes

Centre for Land Tenure Studies (CLTS) har gleden av å invitere alle til to gjesteforelesninger med Mads Langnes med tittelen "Var dei norske fellestuna som landsbyar å rekne? Opphav, struktur og institusjonelle ordningar. Tun/landsby-diskusjonen i norsk og nord-europeisk lys" og "Norsk utskiftingsrett fram til 1857. Med fokus på drivkreftene/prosessane i rettsutviklinga, meir enn sjølve paragrafane". Gjesteforelesningene er åpne for studenter/forskergruppemøte jordskifte, eiendomsutvikling og eiendomsregistrering.

Mads Langnes er førstekonservator ved Romsdalsmuseet og har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen innenfor jordskiftehistorie.

Gjesteforelesningene vil finne sted i Tårnbygningen, 26. april, kl. 10.15 og 12.00.

Velkommen!

Mads Langnes

Foto
Rbnett

Published 11. April 2018 - 11:22 - Updated 11. April 2018 - 11:22