Arbeidsløs, etiopisk ungdom starter bærekraftige bedrifter

Folketallet i Etiopia vokser raskt. Landet passerte 100 millioner innbyggere i 2016 og øker fortsatt. Samtidig har landets økonomi vært en av de raskest voksende i verden i de siste ti årene.

Folketall og økonomisk vekst har også ført til en sterk vekst i migrasjon av ungdommer på jakt etter arbeid nasjonalt og internasjonalt. Sysselsetting av ungdommer i Etiopia er derfor svært viktig for å opprettholde politisk stabilitet i landet.

I lys av disse utfordringene gjennomførte Stein T. Holden, professor ved Handelshøyskolen og Mesfin Tilahun Gelaye, forsker ved Handelshøyskolen og ansatt ved Mekelle University, en kartlegging av 740 ungdomsgrupper i fem distrikter i Tigray-regionen i 2016.

- Vi så blant annet på i hvilken grad ungdomsgruppene organiserte seg i henhold til statsviteren Elinor Ostroms designprinsipper for bærekraftig kollektiv ressursforvaltning. Det var blant annet studier av bruken av disse prinsippene Ostrom fikk Nobelprisen i økonomi for i 2009, forteller professor Holden.

Et interessant forskningsfunn var at ungdomsgruppene i høy grad var organisert i henhold til Ostroms designprinsipp, enda de aldri hadde hørt eller formelt lært om dem.

Det virker som om de var påvirket av Ostroms «usynlige hånd», hvor lokale institusjoner formes etter behov. Et annet positivt funn var at de fleste gruppene fungerte godt og hadde lite frafall.

- Vi så også at de gruppene som i større grad fulgte Ostroms designprinsipper gjorde det bedre på en rekke mål. De hadde høyere tillit til hverandre og større inntekt fra fellesaktiviteten. De gjorde det også bedre på en kvalitetsvurdering fra den lokale ungdomsforeningen. Samtidig var det mindre frafall fra gruppene som fulgte designprinsippene.Vi mener denne tilnærmingen til sysselsetting av ungdommer burde prøves også i andre land. Det er behov for forskning for å lære mer om hva som skal til for å lykkes, da det er mange ting som kan gå galt, sier Stein T. Holden.

Les hele saken på forksning.no. Les også CLTS Arbeidsnotat "The importance of Ostrom's design principles: Youth group performance in Northern Ethiopia" skrevet av Stein T. Holden og Mesfin Tilahun.

Dette paperet er akspetert for publisering i den internasjonale journalen World Development.

Published 21. november 2017 - 10:59 - Updated 21. november 2017 - 15:00