CLTS Arbeidsnotat om jordleie og bruksstruktur i tre norske kommuner

CLTS front page

CLTS front page

Foto
CLTS front page
Arbeidsnotatet er publisert som CLTS Arbeidsnotat og kan lastes ned her.

Sammendrag
Omfanget av jordleie og bruksstruktur for tre norske kommuner (Norddal, Rissa og Ås) fra tre ulike landsdeler sammenlignes for årene 2004 og 2013 basert på data fra Statens Landbruksforvaltning (produksjonstilskudd) og Statens Kartverk (eid areal).

Ås antas å være typisk for kornproduksjon på Østlandet, Rissa er typisk for Midt-Norge hvor melkeproduksjon dominerer, og Norddal er en typisk Vestlandskommune med topografiske utfordringer.

Vi finner at omfanget av jordleie har økt særlig i Norddal og Rissa i denne perioden. Jordleie, omsettbare melkekvoter, ny teknologi og organisasjonsformer (samdrifter) har bidratt til å skape større og mer rasjonelle driftsenheter mer uavhengig fra eierstrukturen enn tidligere.

Published 7. April 2016 - 14:33 - Updated 2. november 2017 - 10:32